Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2024

[5.605] Thông tin của quân Mỹ về phát hiện tại rừng cao su gần thị trấn Suông - Campuchia khu vực có mộ chôn cất 100 bộ đội Việt Nam

2024030255075

Trong chiến dịch vượt biên giới sang Campuchia tấn công bộ đội VIệt Nam, quân Sài Gòn có phát hiện tại rừng cao su gần thị trấn Suông - tỉnh Tbong Khmum Campuchia khu vực có mộ chôn cất 100 bộ đội Việt Nam.

Không có thông tin về phiên hiệu đơn vị hoặc thông tin về tên các liệt sỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét