Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

[7.69] Hình ảnh quân Mỹ phát hiện tầng 2 tên lửa phòng không SAM 2 của bộ đội Phòng không Việt Nam tại nam vùng phi quân sự DMZ (tây nam căn cứ Cồn Tiên độ 2km)

2024030724028

Năm 1967, tại nam vùng phi quân sự DMZ (tây nam căn cứ Cồn Tiên độ 2km) quân Mỹ phát hiện tầng 2 tên lửa phòng không SAM 2 của bộ đội Phòng không Việt Nam.

Dưới đây là hình ảnh và đánh dấu trên bản đồ quân sự Mỹ, nay thuộc huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét