Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2024

[5.606] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (186): Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 (1) LS Đoàn Ngọc Hào quê Yên Lâm-Yên Mô - Ninh Bình; (2) LS Lê Xuân Mẫu quê Hoàng Anh-Hoàng Hoá - Thanh Hoá; (3) LS Nguyễn Hữu Vinh quê Hồng Sơn-Đô Lương - Nghệ An; (4) LS Nguyễn Xuân Tần quê Hợp Thắng-Triệu Sơn - Thanh Hoá * Danh sách 25 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh ngày 9/4/1970 tại cửa rừng Ái Tử - Quảng Trị

2024030324841

1. Sáng ngày 9/4/1970, tại Quảng Trị, bộ đội thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 tấn công quân Mỹ.

Kết quả theo thông tin quân Mỹ có 33 bộ đội VN hy sinh, thu vũ khí và giấy tờ.

2. Sau trận đánh, quân Mỹ thu giữ môt số giấy tờ, gồm:

- Giấy tờ mang tên đc Đoàn Ngọc Hào: Giấy chứng minh, Biên lai chuyển tiền đề ngày 20/2/1970. Có tên liệt sỹ ĐOàn Ngọc Hào thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304.

- Một Biên lai chuyển tiền gửi về người nhận là Lê Xuân Bình ở xóm Đình - Quan Nội - Hoàng Anh - Hoàng Thắng - Thanh Hóa. Có tên liệt sỹ Lê Xuân Mẫu thuộc tiểu đoàn 8 trung đòan 66 sư đoàn 304 với quê quán khớp với quê quán trong giấy chuyển tiền.

- Quyết định kết nạp Đảng của đc Nguyễn Hữu Vinh, Giấy chứng thương mang tên đc Nguyễn HỮu Vinh quê Phú Sơn - Hồng Sơn - Đô Lương - Nghệ An. Có tên liệt sỹ Nguyễn Hữu Vinh thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304.

- Sổ lịch của đc Nguyễn Xuân Tần. Có tên liệt sỹ Nguyễn Xuân Tần thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304.

3. Ảnh chụp Biên lai chuyển tiền của liệt sỹ Đoàn Ngọc Hào (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


4. Có 25 liệt sỹ tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh ngày 9/4/1970 tại cửa rừng Ái Tử, trong đó có giấy tờ 4 liệt sỹ bị thu giữ.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét