Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2024

[5.607] Giấy tờ thu từ thi thể 2 bộ đội Việt Nam (187): Giấy tờ của liệt sỹ thuộc đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304 (1) LS Bùi Đăng Khoa quê Đại Hưng-Khoái Châu - Hải Hưng; (2) LS Trần Quang Dũng quê Đại Tập-Khoái Châu - Hải Hưng * Danh sách 4 liệt sỹ Đại đội 16 phòng không Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh 10/4/1970

2024030324842

1. Ngày 10/4/1970, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ từ thi thể 2 bộ đội VIệt Nam một số giấy tờ gồm:

- Giấy chứng minh mang tên đc Bùi Đăng Khoa, Biên lai gửi tiền mang tên người gửi là Bùi Đăng KHoa, người nhận là Bùi Xuân Khôi, Giấy chứng nhận mang tên đc Bùi Đăng KHoa. Có tên liệt sỹ Bùi Đăng Khoa thuộc Đại đội 16 trung đòan 66 sư đoàn 304.

- Sổ ghi chép mang tên đc Trần Quang Dũng. Đáng chú ý có đoạn ghi chép thể hiện đơn vị di chuyển đến khu chiến từ sông Ba Lòng lúc 05h00 ngày 10/4/1970 và đến khu chiến lúc 06h20 cùng ngày. Khi đến khu chiến thì đơn vị của người viết sổ bị trực thăng tấn công. ĐƠn vị không thể bắn trả do súng phòng không chưa sẵn sàng chiến đấu. Có tên liệt sỹ Trần Quang Dũng thuộc Đại đội 16 trung đòan 66 sư đoàn 304.

2. Ảnh chụp Biên lai chuyển tiền và Giấy chứng nhận của ls Bùi Đăng KHoa (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


3. Danh sách 4 liệt sỹ Đại đội 16 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh ngày 10/4/1970, trong đó có giấy tờ 2 liệt sỹ bị thu giữ.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét