Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

[3.317] Hai Giấy chứng nhận Dũng sĩ của đc Đặng Văn Thẩm, đơn vị H2 K1 Đoàn Hải Vân [Đại đội 2 tiểu đoàn 1 trung đoàn 95B Mặt trận B3], quê Nghi Hoa - Nghi Lộc - Nghệ An

2024032849886

1.  Ngày 27/2/1969, lính Mỹ thu giữ một số giấy tờ mang tên đc Đặng Văn Thẩm, đơn vị H2 K1 Đoàn Hải Vân [Đại đội 2 tiểu đoàn 1 trung đoàn 95B Mặt trận B3], quê Nghi Hoa - Nghi Lộc - Nghệ An, gồm:

- Giấy chứng nhận Dũng sĩ ký ngày 26/3/1968, mang tên đc Đặng Văn Thẩm, sinh năm 1944, hạ sỹ, đơn vị , quê Nghi Hoa - Nghi Lộc - NGhệ An, có thành tích dùng thủ pháo diệt 1 tăng ... trong trận 16/2/68 và đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt cơ giới.

- Giấy chứng nhận Dũng sĩ ký ngày 16/8/1968, mang tên đc Đặng Văn Thẩm sinh 1945, hạ sỹ, A phó, đơn vị J2 K1 Đoàn Hải Vân, quê Nghi Hoa - Nghi Lộc - Nghệ An, thành tích dùng B40 bắn 2 phát trúng 2 xe GMC chở đầy hàng quân sự và đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt cơ giới.

* Web Chính sách quân đội và Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ không có thông tin về liệt sỹ như tại giấy tờ bị thu giữ.

2. Ảnh chụp 2 Giấy chứng nhận Dũng sĩ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét