Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

[3.307] Giấy khen của đc Đoàn Minh Khương - y tá đại đội 97 quân y Sư đoàn 5, quê Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình

2024011130815

1.  Tháng 3/1969, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Sư đoàn 5 Quân Giải phóng miền Nam, gồm:

- Giấy chứng minh mang tên Đoàn Minh Khương, đơn vị Đ295.

- Giấy khen đề 11/1/1969, mang tên đc Đoàn Minh Khương, đơn vị đại đội 97 quân y Sư đoàn 5, quê Đông Lâm - Tiền Hải - Thái Bình, về thành tích vận chuyển và phục vụ hoàn thành tốt.

- Quyết định của Đoàn 81 hậu cần Miền đề 2/1/1968, đề bạt đc Sử Văn Thứ từ cấp Tiểu đội bậc trưởng lên Trung đội bậc phó. Không có thông tin quê quán đc Khương.

Web Chính sách quân đội không có thông tin về liệt sỹ như thông tin trên giấy tờ thu giữ.

2. Ảnh chụp Giấy khen của đc Đoàn Minh Khương (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét