Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

[5.577] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (179): Giấy tờ của các liệt sỹ tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, bị thu giữ ngày 20/8/1970 tại Quảng Trị: (1) Thẻ kim loại ghi tên ls Nguyễn Xuân Hải quê Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh; (2) Sổ tiết kiệm của ls Phạm Văn Thùy quê Vĩnh Thành -Yên Thành - Nghệ An * Danh sách 19 liệt sỹ tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 hy sinh 19/8/1970 tại Cao điểm 400

2024010928810

1.  Ngày 18/8/1970, quân Mỹ tấn công khoảng 1 đại đội bộ đội Việt Nam đóng giữ trong công sự tại khu vực chân núi Đá Bàn - Quảng Trị. Ngày 20/8/1970, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 nhiều giấy tờ, ảnh chụp cá nhân, gồm:

- Chín (09) bức ảnh chân dung cỡ nhỏ, chụp các quân nhân, sau 1 số bức ảnh có ghi "HN 8/7/1970". 1 bức ảnh có ghi "Nguyễn Sử xóm Mai Sơn - Gia Ninh - Gia Viễn - Ninh Bình". 1 bức ảnh có ghi tên Niên.

- Một tấm kim loại có ghi tên Nguyễn Xuân Hải U1 6/2 [Mỹ chú thích Đại đội 6 tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304].

- Giấy chứng minh mang tên Phạm Văn Thùy đơn vị 4037A được đi hết Đoàn 559.

- Sổ tiết kiệm đề 28/5/1970, mang tên Phạm Văn Thùy với số tiền 13 đồng.

- Giấy ra viện đề 27/7/1970, của Quân y viện 16, cấp cho đc Phạm Văn Thùy đơn vị K8 T2, ra viện 27/7.

2. Có tên liệt sỹ Nguyễn Xuân Hải quê Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh và ls Phạm Văn Thùy quê Vĩnh Thành -Yên Thành - Nghệ An, hy sinh 19/8/1970, ghi nơi hy sinh là Cao điểm 400.

Cập nhật 19/1/2024: Các thông tin này đã được tổng hợp, gửi tới Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

3. Ảnh chụp Giấy chứng minh và Sổ tiết kiệm của ls Phạm Văn Thùy (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


4. Danh sách liệt sỹ Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 hy sinh ngày 19/8/1970 tại Cao điểm 400/ Đồi 400


1- Ninh Bình có 1 ls
2- Phú Thọ có 1 ls
3- Thái Bình có 1 ls
4- Hà Giang có 2 ls
5- Nghệ An có 2 ls
6- Thanh Hóa có 5 ls
7- Hà Tĩnh có 7 ls

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét