Thứ Hai, 22 tháng 1, 2024

[5.585] Giấy tờ của liệt sỹ Đinh Thanh Mai, đơn vị thuộc tiểu đoàn 1 Trung đoàn 1 (Tức Trung đoàn 271) sư đoàn 9, quê Đào Lâm, Lương Sơn, Hòa Bình * Danh sách 7 liệt sỹ tiểu đoàn 1 Trung đoàn 1 (Tức Trung đoàn 271) sư đoàn 9 hy sinh tại Tà Xia ngày 22/1/1971

2024012241837

1. Ngày 22/1/1971, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 1 Trung đoàn 1 (Tức Trung đoàn 271) sư đoàn 9. Một trong số đó có giấy tờ của đc Đinh Thanh Mai, gồm:

- Đơn xin vào Đảng đề ngày 25/4/1970 của đc Đinh Thanh Mai, sinh 1946, quê xóm Đồng Lau - xã Đào Lâm - Lương Sơn - Hòa Bình, dân tộc Mường.

- Sơ yếu lý lịch đề ngày 25/4/1970 của đc Đinh Thanh Mai, sinh 1946, quê xóm Đồng Lau - xã Đào Lâm - Lương Sơn - Hòa Bình, dân tộc Mường.

2. Ảnh chụp 1 phần Đơn xin vào Đảng của đc Đinh Thanh Mai (lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas)3. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Đinh Thanh Mai như sau: 

Liệt sỹ Đinh Thanh Mai sinh năm 1946 quê Đào Lâm, Lương Sơn, Hòa Bình, trường hợp hy sinh: Khu Tà Xia, Châu Thành, Tây Ninh - Chôn tại trận địa (Mất tích).

4. Web Chính sách quân đội có thông tin về 7 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 1 Trung đoàn 1 (Tức Trung đoàn 271) sư đoàn 9 hy sinh 22/1/1971 tại Tà Xia - Châu Thành - Tây Ninh. 

Khu vực này nay thuộc xã Phước Vinh - Châu Thành - Tây Ninh.

- Trong web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Trịnh Ngọc Thịnh, tuy nhiên có thông tin phía Mỹ cho thấy đc Thịnh bị bắt giữ hôm 22/1/1971.

- Liệt sỹ số thứ tự 1 và 3 khả năng bị trùng thông tin, và là 1 người.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét