Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

[5.578] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (180): Giấy tờ của bộ đội tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, bị thu giữ ngày 20/8/1970 tại Quảng Trị: (1) Sổ tiết kiệm của ls Vi Văn Nọi quê Yên Khương - Lang Chánh - Thanh Hoá; (2) Sổ tiết kiệm của đc Nguyễn Sơn Hải

2024011029812


1. Ngày 18/8/1970, quân Mỹ tấn công khoảng 1 đại đội bộ đội Việt Nam đóng giữ trong công sự tại khu vực chân núi Đá Bàn - Quảng Trị. Ngày 20/8/1970, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 nhiều giấy tờ, ảnh chụp cá nhân, gồm:

- Giấy chứng minh mang tên Vi Văn Nọi đơn vị 4037A được đến tại Đoàn 559.

- Sổ tiết kiệm mang tên Vi Văn Nọi, gửi ngày 13/4/1970 với số tiền là 20 đồng.

- Sổ tiết kiệm mang tên Nguyễn Sơn Hải, gửi ngày 27/5/1970 với số tiền 30 đồng.

- Sổ ghi chép cá nhân, ghi chép từ 30/1 đến 16/3/1970. Trong sổ có ghi 1 số tên người: Phạm Văn Cư đơn bị 83218KT; Phạm Thị Liêm ; Phạm Văn Đức đơn vị 32599 RT; Xuân Khoa đơn vị 63356B KP.

2. Có tên liệt sỹ Vi Văn Nọi quê Yên Khương - Lang Chánh  - Thanh Hoá hy sinh 19/8/1970, ghi nơi hy sinh là Cao điểm 400.

3. Ảnh chụp Sổ tiết kiệm của ls Vi Văn Nọi và của đc Nguyễn Sơn Hải (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


Bài liên quan:

[5.577] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (179): Giấy tờ của các liệt sỹ tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, bị thu giữ ngày 20/8/1970 tại Quảng Trị: (1) Thẻ kim loại ghi tên ls Nguyễn Xuân Hải quê Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh; (2) Sổ tiết kiệm của ls Phạm Văn Thùy quê Vĩnh Thành -Yên Thành - Nghệ An * Danh sách 19 liệt sỹ tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 hy sinh 19/8/1970 tại Cao điểm 400

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét