Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

[5.580] Địa danh [63]: Đồi Bạch Đằng - Biên Hòa - Đồng Nai

2024011231818

1. Trong trích lục thông tin một số liệt sỹ hy sinh trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ có ghi nơi hy sinh/ nơi an táng ban đầu là đồi Bạch Đằng, trong đó có cả một số liệt sỹ của Sư đoàn 5.

2. Thông tin phía Mỹ ghi nhận có địa danh khu vực đồi Bạch Đằng, một khu vực rộng, có liên quan đến hoạt động chiến đấu của bộ đội thuộc Sư đoàn 5, ở vùng đông bắc thành phố Biên Hòa.

Khu vực này ngày nay thuộc huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.

2 nhận xét: