Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

[5.588] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (183): Sổ công tác và Sơ yếu lý lịch của đc Võ Chắc, tức MInh Tâm, bí danh Văn Tâm, Tiểu đoàn bậc trưởng, đơn vị thuộc Trung đoàn 141 hoặc 165 Sư đoàn 7, quê Minh Thanh - Hớn Quản - Bình Long

2024013150850

1.  Tháng 5/1968, tại khu vực Bình Dương, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội VIệt Nam nhiều giấy tờ mang tên đc Võ Chắc, gồm:

- Sổ lịch ghi chép công tác, của đc MInh Phương, đơn vị tiểu đoàn 6 Trung đoàn 272 Sư đoàn 9, quê Minh Thanh - Hớn Quản - Thủ Dầu Một, ghi chép các hoạt động của tiểu đoàn.

- Sơ yếu lý lịch đề 27/10/1966, người khai là đc Võ Chắc tức Nguyễn Minh Phương tức Văn Tâm, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 Trung đoàn 272 Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam. Đc Võ Chắc sinh 1928 tại Minh Thanh - Hớn Quản - tỉnh Thủ Dầu Một, vào Đảng năm 1950, nhập ngũ 1945, tập kết ra miền Bắc Việt Nam, phục vụ tại Trung đoàn 650 Sư đoàn 338 và vào Nam chiến đấu ngày 23/4/1962, đến miền nam ngày 3/7/1962, biên chế về Đoàn 15 (Tức Trung đoàn 271 sư đoàn 9). Đề bạt Tiểu đoàn trưởng ngày 1/1/1966, tiểu đoàn 6 Trung đoàn 272.

2. Ảnh chụp một phần Sơ yếu lý lịch của đc Võ Chắc (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét