Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

[4.109] Quyết định của Bộ chỉ huy Miền bổ nhiệm cán bộ thuộc Cục Chính trị Miền, năm 1970

2024011231820

* Năm 1972, tại Bình Long, quân Sài Gòn có thu giữ một Quyết định đề 26/2/1970 của Bộ chỉ huy Miền do đc 9 Vinh  (Phía Mỹ chú thích là đc Trần Độ - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Miền)  ký, bổ nhiệm các cán bộ có tên sau:

- Nguyễn Xuân Cảnh, cấp Trung đoàn chính trị bậc trưởng giữ chức Phó Phòng Tổ chức.

- Nguyễn Văn Khá, cấp Trung đoàn chính trị bậc phó giữ chức Phó phòng Bảo vệ.

- Nguyễn Ngọc Hương, cấp Trung đoàn chính trị bậc phó giữ chức Phó phòng Địch vận.

* Ảnh chụp quyết định (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét