Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

[5.570] Bức thư của liệt sỹ Nguyễn Lân Tuất, đơn vị Đại đội 2 tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Dương Nội, Hoài Đức, Hà Tây gửi về người chú và người vợ tên là Đích (Đức?) tại quê nhà, tháng 5/1968

2024010524799

1.  Ngày 19/5/1968 tại Khe Sanh - Quảng TRị, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ có thu giữ một bức thư đề Tà Cơn ngày 10/5/1968, có tên người gửi là Nguyễn Lân Tuất, gửi về thăm hỏi người chú.

Ngoài ra còn có một đoạn thư viết hỏi thăm người vợ và các con như sau: "Mợ Đích (Đức?) và các con thương mến. Đoàn cán bộ của đơn vị cậu ra bắc xây dựng đơn vị mới. Cậu tranh thủ viết mấy dòng về cho các con biết .. Cậu hành quân 3 tháng đã vào đến chiến trường rồi. Hiện cậu ở chiến trường Khe Sanh Tà Cơn. Về sức khỏe của cậu vẫn manh khỏe như thường."

2. Ngoài bức thư của đc Nguyễn Lân Tuất, quân Mỹ còn thu được 1 Giấy chứng minh mang tên Cao Văn Thái.

3. Trong danh sách liệt sỹ Sư đoàn 304, có tên liệt sỹ Nguyễn Lân Tuất, đơn vị Đại đội 2 tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Dương Nội, Hoài Đức, Hà Tây, hy sinh ngày 19/5/1968.

4. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có ảnh chụp bia mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Tuất tại NTLS xã Dương Nội - Hoài Đức - Hà Nội, với ngày hy sinh là 19/5/1968.

5. Ảnh chụp một phần bức thư (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas) của liệt sỹ Nguyễn Lân Tuất gửi người chú và gửi vợ con:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét