Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

[5.569.1] Giấy tờ của liệt sỹ Đỗ Hữu Na thuộc Đại đội 13 tiểu đoàn 6 trung đoàn 272 sư đoàn 9, quê Đồng Tâm - Ninh Giang - Hải Hưng, hy sinh ngày 7/2/1971 trong trận đánh vào sân bay Chúp (Campuchia)

2024010221795


1. Trong các ngày 6 và 7 tháng 2 năm 1971, tại khu vực sân bay Chúp [phía tây đồn điền cao su Chup] - Campuchia, bộ đội thuộc Trung đoàn 272 [trung đoàn 2] sư đoàn 9 đã tấn công Chiến đoàn 333 quân Sài Gòn. 

Theo thông tin quân Mỹ thì trận đánh ngày 6/2/1971 có 91 bộ đội VN hy sinh, trận đánh ngày 7/2/1971 có 123 bộ đội VN hy sinh.

2. Sau trận đánh, quân Sài Gòn thu giữ một số giấy tờ của bộ đội VN, trong đó có giấy tờ mang tên đc Đỗ Hữu Na

- Quyết định đề 25/3/1970, đề bạt đc Đỗ Hữu Na lên cấp Đại đội bậc phó Đại đội 13 tiểu đoàn 6 Trung đoàn 272 sư đoàn 9.

- Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Đỗ Hữu Na, về thành tích trận tập kích ngày 24/5/1970.

3. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Đỗ Hữu Na như sau


Họ và tên:Đỗ Hữu Na
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1939
Nguyên quán:Đồng Tâm, Ninh Giang,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:5/1958
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, d6/e2/f9
Cấp bậc:CVP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:7/2/1971
Trường hợp hi sinh:Sân bay Chúp, Kông Pông Chàm, Campuchia
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:


4. Ảnh chụp Quyết định đề bạt của ls Đỗ Hữu Na (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét