Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

[5.571] Giấy tờ của liệt sỹ NGuyễn Văn Đốc, đơn vị Đại đội 1 tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Đại Hưng - Khoái Châu - Hưng Yên, bị thu giữ ngày 19/5/1968

2024010524800


1.  Ngày 19/5/1968 tại cao điểm ở tây nam Khe Sanh - Quảng TRị, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ có thu giữ một số giấy tờ gồm:

- Giấy chứng minh mang tên Nguyễn Văn Đốc, được vị Đoàn 8-3 Hồng Lĩnh.

- Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Văn Đốc.

- Một mảnh giấy ghi tiêu đề Bản khai để trong người, với thông tin chính: Nguyễn Văn Đốc K1 d7 U3 F304 ngày sinh 5/1939 ngày nhập ngũ 1965 ngày vào Đảng 10/1967 quê quán thôn Yên Cánh Hạ xã Vĩnh Long huyện KHoái Châu tỉnh Hưng Yên.

- Giấy chứng minh mang tên Lê Đình Hảo, đơn vị 927.

2. Trong danh sách liệt sỹ Sư đoàn 304, có tên liệt sỹ Nguyễn Văn Đốc, đơn vị Đại đội 1 tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Đại Hưng - KHoái Châu - Hưng Yên, hy sinh ngày 19/5/1968.

3. Ảnh chụp mảnh giấy ghi tiêu đề Bản khai để trong người của ls Nguyễn Văn Đốc (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét