Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

[5.573] Giấy tờ của 3 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 sư đoàn 304 bị thu giữ tại Khe Sanh - Quảng Trị: (1) LS Dương Mạnh Tám quê Thắng Chí - Minh Chí - Kim Anh - Vĩnh Phúc [Minh Trí - Sóc Sơn - Hà Nội]; (2) LS Trần Kế Toán quê Tam Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc; (3) LS Nguyễn Trọng Hiệp quê Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

2024010726804

1.  Ngày 19/5/1968 tại Khe Sanh - Quảng TRị, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Đại đội 1 tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 sư đoàn 304, gồm:

- Sổ lịch năm 1968 mang tên Dương Mạnh Tám quê Thắng Chí - Minh Chí - Kim Anh - Vĩnh Phúc [Minh Trí - Sóc Sơn - Hà Nội], ghi X3-T7-K2 CB, tức C2/d7/E66/F304;

- Thẻ ghi tên Trần Văn Toán 2-7-3 [Tức c2/d7/E66] và Thẻ Đoàn viên mang tên Trần Kế Toán sinh năm 1947 tại Tam Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc; 

- Quyết định kết nạp Đoàn viên mang tên Nguyễn Trọng Hiệp vào Liên chi đoàn 7.

2. Có tên các liệt sỹ Dương Mạnh Tám, Trần Văn Toán, Nguyễn Trọng Hiệp thuộc c1 và c2/d7/E66/F304, hy sinh ngày 19/5/1968.

3. Ảnh chụp các giấy tờ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét