Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

[5.572] Giấy tờ của liệt sỹ Khuất Tiến Thìn, đơn vị Đại đội 6 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Phúc Hòa - Phúc Thọ - Hà Tây, bị thu giữ ngày 19/5/1968 tại tây nam Khe Sanh - Quảng Trị

2024010625802

1.  Ngày 19/5/1968 tại cao điểm ở tây nam Khe Sanh - Quảng Trị, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ có thu giữ một số giấy tờ gồm:

- Giấy chứng minh mang tên Khuất Tiến Thìn, đơn vị Đoàn 927, được đi đến tây B5.

- Thẻ cử tri, đề 30/4/1967, của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây, mang tên Khuất Tiến Thìn, công nhân Xưởng dược phẩm Hà Tây.

- Sổ tiết kiệm đề 15/7/1967 mang tên Khuất Tiến Thìn.

2. Trong danh sách liệt sỹ Sư đoàn 304, có tên liệt sỹ Khuất Tiến Thìn, đơn vị Đại đội 6 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Phúc Hòa - Phúc Thọ - Hà Tây, hy sinh ngày 17/5/1968.

3. Ảnh chụp giấy tờ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét