Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

[4.111] Danh sách có tên quê quán Đội phẫu thuật và 2 khung chuyển thương thuộc Tiểu đoàn 24 quân y Sư đoàn 304, năm 1970

2024012746845

1. Tháng 8 năm 1970 tại Quảng Trị, quân Sài Gòn có thu giữ một bản danh sách có tên quê quán 12 bác sỹ và nhân viên Đội phẫu thuật và khung chuyển thương, thuộc Tiểu đoàn 24 quân y Sư đoàn 304 Mặt trận B5.

- Đầu danh sách là Trung úy bác sỹ Hà Văn Từ (quê Cao Bằng), sinh 1928; 2 quân y sỹ là Đặng Văn Sinh (quê Hà Nội) và Nguyễn Thế Linh (quê Nam Định)....

2. Ảnh chụp Bản danh sách (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét