Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

[5.581] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (181): Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc đơn vị C516 Thủ Dầu Một: (1) Quyết định đề bạt Trung đội phó của liệt sỹ Nguyễn Hữu Yến, quê Cao Dương - Thanh Oai - Hà Tây; (2) Giấy khen của liệt sỹ Hà Phúc Thái, quê Lạc Yên - Lạc Thủy - Hòa Bình

2024011231819

1.  Ngày 18/4/1972, tại tỉnh Đồng Nai, quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ gồm:

- Các giấy tờ mang tên đc Hà Phúc Thái: Quyết định đề bạt lên cấp Trung đội bậc phó đề 24/5/1971 của Đoàn 74 (Trung đoàn 724 pháo binh Miền); Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Hà Phúc Thái quê quán Lạc Yên - Lạc Thủy - Hòa Bình.

- Các giấy tờ mang tên đc Nguyễn Hữu Yến: Quyết định đề bạt đc Nguyễn Hữu Yến lên cấp Trung đội bậc phó, đề 2/5/1971 của Đoàn 74 (Tức Trung đoàn 724 pháo binh Miền); Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên Nguyễn Hữu Yến, quê Cao Dương - Thanh Oai - Hà Tây; và nhiều giấy tờ khác.

2. Web Chính sách quân đội có thông tin về 2 liệt sỹ Hà Phúc Thái và Nguyễn Hữu Yến, đơn vị C516 Thủ Dầu Một, hy sinh ngày 21/4/1972, có thông tin quê quán khớp với giấy tờ bị quân Mỹ thu giữ.

3. Ảnh chụp Giấy tờ (lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét