Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024

[5.584] Giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 3 sư đoàn 9, bị thu giữ 10/2/1971 tại đồn điền cao su Chup - Kong Pong Cham - Campuchia

2024011938832

1. Ngày 10/2/1971, tại đồn điền cao su Chup - tỉnh Kong Pong Cham - Campuchia, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Đại đội 2 tiểu đoàn 7 Trung đoàn 3 (Tức Trung đoàn 95C) Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam.

Một trong số đó có Quyết định số 406/QĐKT ngày 6/12/1970 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt nam, do Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ký, được sao y bản chính ngày 3/2/1971 tại đơn vị, có chữ ký đc Nguyễn Xuân Tình, tặng Huân chương Chiến sỹ Giải phóng hạng Ba cho 7 đồng chí thuộc Đại đội 2 tiểu đoàn 7 [Trung đoàn 3 sư đoàn 9], không thấy có danh sách tên cán bộ chiến sỹ kèm theo.

2. Ảnh chụp Quyết định khen thưởng (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét