Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

[3.310] Bức thư của đc Nguyễn Đình Trung đơn vị thuộc Trung đoàn 24 Sư đoàn 304, gửi về cho cha là Nguyễn Đình Thành, xóm Mai Đông - xã Nghi Thủy - Nghi Lộc - Nghệ An, năm 1969

2024012544842

1. Tháng 6/1969, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ trong 1 khu kho nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 24 Sư đoàn 304, gồm:

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn đề 7/5/1969, mang tên Nguyễn Quang Vinh, sinh 1951, đơn vị K7/T5/E24/F304 (Đại đội 7 tiểu đoàn 5 trung đoàn 24 sư đoàn 304).

- Giấy chứng nhận bị thương đề 7/5/1969 mang tên Nguyễn Quang Vinh, sinh 1951, quê Văn Tiến - Nghi Hương - Nghi Lộc - Nghệ An, đơn vị K7/T5/E24/F304, bị thương do mảnh đạn vào chân.

- Một vỏ phong bì thư đề người gửi là Phạm Trường Giang, người nhận là Phạm Xuân Nam, địa chỉ A6 C906 công trường Kết Nghĩa - 1A - Quảng Bình.

- Một sơ yếu lý lịch mang tên Phạm Xuân Táo, sinh 1949 tại Quảng Tiến - Quảng Xương - Thanh Hóa, đơn vị K7 T5 U2.

- Một Quyết định kết nạp Đoàn viên mang tên đc Bùi Văn Hạnh, của Ban chấp hành Đoàn xã Trực Đạo [Trực Ninh - Nam Định].

- Một bức thư cá nhân, người gửi là Bùi Xuân Tính, người nhận tên là Hạnh, đề Thái nguyên ngày 12/2/1969.

- Bức thư cá nhân, đề 2/5/1969, người gửi là Nguyễn Đình Trung số hòm thư 13676 US, người nhận là Nguyễn Đình Thành địa chỉ xóm Mai Đông - xã Nghi Thủy - Nghi Lộc - Nghệ An.

2. Ảnh chụp phong bì thư và 1 phần bức thư của đc Nguyễn Đình Trung số hòm thư 13676 US, gửi về người nhận là Nguyễn Đình Thành địa chỉ xóm Mai Đông - xã Nghi Thủy - Nghi Lộc - Nghệ An (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét