Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

[5.586] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (182): Các giấy tờ của đc Đỗ Ngọc Thám, chuẩn úy, đơn vị Đại đội 7 tiểu đoàn 5 trung đoàn 24 Sư đoàn 304, quê Thắng Yên - Quảng Thắng - Quảng Xương - Thanh Hóa

2024012544841 

1. Tháng 6/1969, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304.

Trong đó có giấy tờ của đc Đỗ Ngọc Thám, gồm:

- Quyết định đề ngày 1/11/1968 của Thủ trưởng Sư đoàn 304 Thượng tá Trần Nguyên Độ, sao lục bởi Chính ủy Trung đoàn 24 Lê Tâm (Đơn vị 6335), trao quân hàm Chuẩn úy cho đc Đỗ Ngọc Thám.

- Giấy chứng nhận đề 19/3/1967 của Hiệu trưởng trường cấp 3 Lam Sơn - Thanh Hóa, chứng nhận học sinh Đỗ Ngọc Thám sinh 14/8/1949, quê xóm Thắng Yên - Quảng Thắng - Quảng Xương - Thanh Hóa, hiện là học sinh lớp 10 trưởng cấp 3 Lam Sơn niên khóa 1966- 1967, nay được đi nghĩa vụ quân sự nên chứng nhận trình độ học lực.

- Một danh sách quân nhân của 1 trung đội, trong đó có tên đc Đỗ Ngọc Thám ở đầu danh sách.

2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ không có thông tin về liệt sỹ như trong giấy tờ bị quân Mỹ thu giữ.

3. Ảnh chụp Giấy chứng nhận của Trường cấp 3 Lam Sơn (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét