Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

[5.587] Sơ lược về trận quân Mỹ tấn công bộ đội thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 ngày 8/7/1970 tại làng Con - Hướng Hóa - Quảng Trị

2024012847094


1. Khoảng trưa ngày 8/7/1970, trực thăng của quân Mỹ phát hiện khoảng 150 đến 200 bộ đội Việt Nam ở khu vực trống trải. Lập tức trực thăng Mỹ tấn công, sau đó gọi thêm không quân tấn công sau đó 30 phút.

2. Quân Mỹ đổ bộ xuống khu vực để lục soát và bắt giữ tù binh, giao chiến và sau đó rút đi lúc 6h tối.

3. Kết quả bắt giữ 3 tù binh, nhiều giấy tờ thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304. Thông tin quân Mỹ cho biết có 139 bộ đội VN hy sinh.

4. Thông tin CCB F304 thì có hơn 60 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 9 hy sinh, với nơi hy sinh là làng Con [nay thuộc Hướng Hóa - Quảng Trị].

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét