Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2024

[5.583] Thẻ Đoàn viên của liệt sỹ Trần Quốc Toản, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Minh Khai - Tiên Lữ - Khoái Châu - Hưng Yên * Danh sách 88 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 66 Sư đoàn 304 hy sinh ngày 21/1/1968

20240114825

1. Trong các ngày 21 và 22/1/1968, bộ đội thuộc Trung đoàn 66 sư đoàn 304 đã tấn công Chi khu quận lỵ Hướng Hóa - Quảng Trị.

Ngày 22/1/1968, quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội Việt Nam tại Chi khu quân sự Hướng Hóa, gồm:

- Giấy tờ của đc Đặng Văn Phú - Trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn 7 trung đoàn 66.

- Các giấy tờ của đc Trần Quốc Toản: Thẻ Đoàn viên mang tên Trần Quốc Toản, sinh năm 1943, quê quán Minh Khai - Tiên Lữ - Hưng Yên; Các Biên lai chuyển tiền với người gửi là Trần Quốc Toảnm người nhận là Trần VĂn Diêm địa chỉ thông Chế Chì - Minh Khai - Tiên Lữ - Hưng Yên. Có tên liệt sỹ Trần Quốc Toản.

2. Ảnh chụp Thẻ Đoàn viên của liệt sỹ Trần Quốc Toản (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)

3. Danh sách 88 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 66 (Chủ yếu thuộc tiểu đoàn 7 và 9, cùng 1 số đại đội trợ chiến) hy sinh ngày 21/1/1968, trong đó có liệt sỹ Trần Quốc Toản có giấy tờ bị thu giữ.

Thông tin về mộ các liệt sỹ không có ở đây, cần liên hệ hỏi các cơ quan chính sách.

Theo đó:

1- Bình Định có: 1 LS

2- Hải Dương có: 3 LS

3- Nam Định có: 3 LS

4- Ninh Bình có: 3 LS

5- Hưng Yên có: 27 LS

6- Thanh Hóa có: 49 LS
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét