Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

[3.308] Giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 102 Sư đoàn 308 * Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ của đc Tô Tiến Hội, đơn vị thuộc tiểu đoàn 9 Trung đoàn 102 sư đoàn 308, quê Đông Yên - Quốc Oai - Hà Tây

2024011231821

1.  Tháng 4 năm 1972 tại Quảng Trị, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 102 Sư đoàn 308, gồm:

- Bảng quân số của tiểu đoàn 9 Trung đoàn 102.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên Tô Tiến Hội; Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ của đc Tô Tiến Hội, quê Đông Yên - Quốc Oai - Hà Tây.

- Sổ quân trang mang tên NGuyễn Văn Tân, chuẩn úy.

- Giấy giới thiệu của đơn vị 9509 cấp cho đc Nguyễn Lê Dũng.

- Đơn xin gia nhập Đảng Lao động Việt Nam của đc Lê Mai Lâm quê thôn Tam Đồng xã Định Tiến huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa.

2. Ảnh chụp Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ của đc Tô Tiến Hội (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét