Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024

[5.624] Danh sách 53 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 66 (sư đoàn 10) Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh trong các ngày từ 3,4,5,6,7/4/1970 trong chiến dịch Đắc Siêng

202403305211111x

1. Tháng 4 năm 1970, chiến dịch Đắc Siêng tại bắc tỉnh Kontum với lực lượng chủ yếu gồm Trung đoàn 28 và Trung đoàn 66. Trong đó Trung đoàn 28 làm nhiệm vụ vây đánh đồn biệt kích Đắc Siêng, trung đoàn 66 làm nhiệm vụ cơ động đánh địch ngoài công sự, chủ yếu tại nam và tây nam Đắc Siêng.

2. Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 53 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 66 Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh từ ngày 3 đến 7/4/1970. Trong số đó có 6 liệt sỹ có thông tin về nơi an táng hiện nay.Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2024

[5.623] Các Giấy tờ khen thưởng và Quyết định đề bạt cán bộ thuộc đại đội C21 đặc công Quảng Ngãi

2024032950888

1. Ngày 31/5/1969 quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của Tỉnh đội QUảng Ngãi. Một trong số đó có các giấy tờ liên quan đến Đại đội C21 đặc công Quảng Ngãi, gồm:

- Giấy chứng nhận HUân chương chiến sỹ giải phóng mang tên đc Nguyễn An quê Bình Châu? - Bình Sơn - Quảng Ngãi, hạng Ba. Có thể đơn vị C21.

- Giấy chứng nhận HUân chương chiến sỹ giải phóng mang tên đc Bạch Dũng quê Bình Trung - Bình Sơn - Quảng Ngãi, hạng Ba. Có thể đơn vị C21.

- Bằng Khen cho tổ đc Truyền, đơn vị C21.

- Quyết định đề 1/4/1969 của Thủ trưởng đơn vị 130 tức Tỉnh đội Quảng Ngãi, quyết định đề bạt cấp Trung đội bậc phó, Tiểu đội bậc trưởng và tiểu đội bậc phó. TRong đó có đc Nguyễn Văn Long - thành phần công nhân(?) được đề bạt Tiểu đội trưởng.

- Quyết định đề 20/5/1969 của Đơn vị 130 tức Tỉnh đội Quảng Ngãi, bổ nhiệm 2 đc NGuyễn Tư và Nguyễn Văn Long chức vụ Tiểu đội trưởng lên chức Trung đội phó.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên đc Nguyễn Thành Đức (quê Phổ Hiệp? - Đức Phổ - Quảng Ngãi), đc Lê Thanh Dũng quê Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.

2. Ảnh chụp một phần quyết định bổ nhiệm, trong đó có tên đc Nguyễn Văn Long (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

[3.317] Hai Giấy chứng nhận Dũng sĩ của đc Đặng Văn Thẩm, đơn vị H2 K1 Đoàn Hải Vân [Đại đội 2 tiểu đoàn 1 trung đoàn 95B Mặt trận B3], quê Nghi Hoa - Nghi Lộc - Nghệ An

2024032849886

1.  Ngày 27/2/1969, lính Mỹ thu giữ một số giấy tờ mang tên đc Đặng Văn Thẩm, đơn vị H2 K1 Đoàn Hải Vân [Đại đội 2 tiểu đoàn 1 trung đoàn 95B Mặt trận B3], quê Nghi Hoa - Nghi Lộc - Nghệ An, gồm:

- Giấy chứng nhận Dũng sĩ ký ngày 26/3/1968, mang tên đc Đặng Văn Thẩm, sinh năm 1944, hạ sỹ, đơn vị , quê Nghi Hoa - Nghi Lộc - NGhệ An, có thành tích dùng thủ pháo diệt 1 tăng ... trong trận 16/2/68 và đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt cơ giới.

- Giấy chứng nhận Dũng sĩ ký ngày 16/8/1968, mang tên đc Đặng Văn Thẩm sinh 1945, hạ sỹ, A phó, đơn vị J2 K1 Đoàn Hải Vân, quê Nghi Hoa - Nghi Lộc - Nghệ An, thành tích dùng B40 bắn 2 phát trúng 2 xe GMC chở đầy hàng quân sự và đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt cơ giới.

* Web Chính sách quân đội và Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ không có thông tin về liệt sỹ như tại giấy tờ bị thu giữ.

2. Ảnh chụp 2 Giấy chứng nhận Dũng sĩ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2024

[5.622] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (193): Các giấy tờ của đc Nguyễn Văn Chùy, đơn vị Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 36 Mặt trận 4 Quảng Đà, quê Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây

Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây

1.  Tháng 5/1968, tại Quảng Nam, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ thuộc đơn vị tiểu đoàn 1 Trung đoàn 36 Mặt trận 4 Quảng Đà, mang tên đc Nguyễn Văn Chùy quê Thượng Lâm - Mỹ Đức - Hà Tây:

- Giấy chứng nhận [Thẻ Đảng viên] mang tên đc Nguyễn Văn Chùy, sinh 1932.

- Quyết định đề ngày 12/10/1967 của Thủ trưởng Sư đoàn 308 thăng quân hàm từ Thiếu úy lên cấp Trung úy cho đc Nguyễn Văn Chùy thuộc tiểu đoàn 1 Trung đoàn 36.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên đc Nguyễn Văn Chùy.

2. Ảnh chụp Quyết định thăng quân hàm đc Nguyễn Văn Chùy (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[5.621] Sổ ghi chép của đc Nguyễn Quang Số tức Thanh Chương, quản lý tiểu đoàn 3 đặc công Miền, quê Thanh Lâm - Thanh Chương - Nghệ An

2024032344879

1.  Sáng sớm ngày 26/2/1969, bộ đội đặc công Việt Nam tấn công góc Tây Bắc căn cứ Củ Chi (Đồng Dù), là căn cứ của Sư đoàn 25 Mỹ trú đóng.

Theo thông tin của phía Mỹ, có 9 trực thăng CH47 bị phá hủy, 2 trực thăng hư hỏng. Có 31 bộ đội VN hy sinh.

2. Sau trận đánh, tại một khu hầm ngầm ở phía đông nam căn cứ Đồng Dù, quân Mỹ có thu giữ 1 số giấy tờ thể hiện phiên hiệu tiểu đoàn 3 đặc công Miền, cụ thể: 

- Một sổ ghi chép, thời gian ghi từ 30/12/1967 đến 7/10/1968 của đc Nguyễn Quang Số tức Thanh Chương, quản lý đơn vị d3 B16 Đoàn 129 (tức tiểu đoàn 3 Phòng đặc công Miền). 

Cuốn sổ ghi chép các thông tin từ khi đc Số vào Nam chiến đấu.

TRang 1 cuốn sổ có ghi tiêu đề "Nhật ký chiến tranh - Tập I", gửi cho em tôi: Nguyễn Quang Đồng thôn Nha Giáp xã Thanh Lam huyện Thanh Chương Nghệ An.

3. Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ Nhật ký (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[5.620] Giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 3 đặc công Miền bị thu giữ liên quan trận tấn công vào căn cứ Đồng Dù ngày 26/2/1969

2024032344878

1.  Sáng sớm ngày 26/2/1969, bộ đội đặc công Việt Nam tấn công góc Tây Bắc căn cứ Củ Chi (Đồng Dù), là căn cứ của Sư đoàn 25 Mỹ trú đóng.

Theo thông tin của phía Mỹ, có 9 trực thăng CH47 bị phá hủy, 2 trực thăng hư hỏng. Có 31 bộ đội VN hy sinh.

2. Sau trận đánh, tại một khu hầm ngầm ở phía đông nam căn cứ Đồng Dù, quân Mỹ có thu giữ 1 số giấy tờ thể hiện phiên hiệu tiểu đoàn 3 đặc công Miền, cụ thể:

- Thư công tác, có vỏ phong bì đề Tâm, gửi anh Thiết Kế, d3/J16, theo đó thông báo mời đoàn cán bộ chính trị (chính trị viên và chính trị viên phó của D3 đúng 16h ngày 4/2/1969 có mặt tại Phòng Chính trị để dự hội nghị của Phòng Chính trị Ban Đặc công Miền.

- Giấy ra viện, đề ngày 7/2/1969, mang tên đc Nguyễn (?) Minh Chí, 24 tuổi, đơn vị C4 d25.

3. Ảnh chụp vỏ phong bì thư công tác (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2024

[5.619] Bốn Giấy chứng minh của liệt sỹ thuộc Trung đoàn 46 Sư đoàn 1 hy sinh 17/4/1972 tại tây nam Kampong Trach - Kampot - Campuchia: (1) LS Đào Văn Tần quê Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hải Hưng; (2) LS Nguyễn Minh Giáo quê Đông Thiện, Trực Thuận, Nam Ninh, Nam Hà; (3) LS Nguyễn Văn Đắc quê Triệu Điền, Đồng Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa; (4) LS Nguyễn Văn Sắc quê Hòa Phú, Hòa Lộc, Thanh Hóa

2024031738871

1. Theo thông tin của quân Mỹ

- Sáng ngày 17/4/1972 tại khu vực tây Kampong Trach tỉnh Kampot - Campuchia, trên tuyến đường từ Kampong TRach về phía Nam (hiện nay là đường số 33) đã diễn ra trận chiến ác liệt giữa quân Sài Gòn với bộ đội thuộc Trung đoàn 46 sư đoàn 1.

- Thông tin quân Mỹ: Có 67 bộ đội VN hy sinh.

- Quân SG thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 46 sư đoàn 1, trong đó có 1 số giấy tờ khớp với thông tin của liệt sỹ. 

2. Sau trận đánh quân SG có thu giữ 16 Giấy chứng minh của các chiến sỹ thuộc Trung đoàn 46 Sư đoàn 1, trong đó có 4 liệt sỹ khớp thông tin với Web Chính sách quân đội, cụ thể:

(1) LS Đào Văn Tần * Có thông tin tại Web Chính sách quân đội quê Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hải Hưng

(2) LS Nguyễn Minh Giáo * Có thông tin tại Web Chính sách quân đội quê Đông Thiện, Trực Thuận, Nam Ninh, Nam Hà

(3) LS Nguyễn Văn Đắc * Có thông tin tại Web Chính sách quân đội quê Triệu Điền,  Đồng Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa

(4) LS Nguyễn Văn Sắc * Có thông tin tại Web Chính sách quân đội quê Hòa Phú, Hòa Lộc, Thanh Hóa

12 Giấy chứng minh chiến sỹ không thấy thông tin tại Web Chính sách quân đội

(5) Đ/c Cao Văn Sính

(6) Đ/c Hà Văn Luật

(7) Đ/c Hoàng Minh Thảo

(8) Đ/c Lê Quang Hợp

(9) Đ/c Lư Văn Ăm

(10) Đ/c Ngô Văn Hỷ

(11) Đ/c Nguyễn Văn Nguyên

(12) Đ/c Nguyễn Viết Xuân

(13) Đ/c Phạm Bá Phôn

(14) Đ/c Phạm Văn Ba

(15) Đ/c Phạm Văn Hòa

(16) Đ/c Vi Văn Lộng


3. Ảnh chụp 16 Giấy chứng minh (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2024

[5.618] Giấy tờ của 4 liệt sỹ thuộc đại đội 11 tiểu đoàn 6 trung đoàn 88 sư đoàn 308: (1) (1) LS Đặng Văn Quận * Quê: Đầm Hà - Đầm Hà - Quảng Ninh; (2) LS Đinh Thái Hồng * Quê: Đàm Buôn - Đầm Hà - Quảng Ninh; (3) LS Nguyễn Hữu Bằng * Quê: Nguyễn Huệ - Đông Triều - Quảng Ninh; (4) LS Nguyễn Hữu Nho * Quê: Đôn Nhân - Lập Thạch - Vĩnh Phú

2024031637869

1.  Ngày 2/7/1968 tại Hướng Hóa - Quảng Trị, quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc đại đội 11 tiểu đoàn 6 trung đoàn 88 sư đoàn 308 gồm:

(1) Điện tín số 465 đề ngày 7 [ko rõ tháng và năm] người gửi là Đặng Văn Hộ ở Đầm Hà, gửi tới Đặng Quang Quận đơn vị số hòm thư 62342 XP, báo rằng cha đc Quận ốm nặng. Giấy này bị đen kịt không đọc được nội dung. Có thông tin LS Đặng Văn Quận * Quê: Đầm Hà - Đầm Hà - Quảng Ninh

(2) Thẻ Đảng số hiệu LZ102796, vào Đảng 4/1966. Có thông tin LS Đinh Thái Hồng * Quê: Đàm Buôn - Đầm Hà - Quảng Ninh

(3) Thẻ Đảng số hiệu LZ102801, vào Đảng 11/3/1968. Có thông tin LS Nguyễn Hữu Bằng * Quê: Nguyễn Huệ - Đông Triều - Quảng Ninh

(4) Thẻ đề tên Nguyễn Hữu Nho 367-0327 C11-D6, phía Mỹ chú thích C11/d6/E88/F308. Giấy này bị đen kịt không đọc được nội dung. Có thông tin LS Nguyễn Hữu Nho * Quê: Đôn Nhân - Lập Thạch - Vĩnh Phú.

Ngoài ra còn có 1 thẻ đề tên Đặng Xuân Hợp 367-0331.

2. Ảnh chụp các giấy tờ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[5.617] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (192): Sổ ghi chép của liệt sỹ Nguyễn Trọng Ấn, đơn vị tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê Hòa Thành -Yên Thành - Nghệ An

2024031637868

1.  Ngày 17/8/1970, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304, trong đó có cuốn sổ ghi chép của đc Nguyễn Trọng Ấn.

Theo CCB F304 thì có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Trọng Ấn đơn vị tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê Hòa Thành -Yên Thành - Nghệ An.

Ngoài ra còn nhiều giấy tờ khác của các chiến sỹ tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 bị thu giữ, tuy nhiên không thấy khớp với thông tin liệt sỹ.

2. Theo CCB F304 thì có thông tin về 4 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 sư đoàn 304 hy sinh ngày 16/8/1970 tại Cao điểm 400, trong đó có liệt sỹ Nguyễn Trọng Ấn có giấy tờ bị thu giữ.

(1) LS Đinh Văn Chiến  * Quê: Vũ Thắng -Vũ Tiên -  Thái Bình

(2) LS Lê Văn Chân * Quê: Đaị Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

(3) LS Nguyễn Trọng Ấn * Quê: Hòa Thành -Yên Thành - Nghệ An

(4) LS Phạm Đức Huynh * Quê: Phúc Thịnh - Ngọc Lạc -Thanh Hóa


3. Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ của LS Nguyễn Trọng Ấn (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[5.616] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (191): Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Lưu Công VInh, chiến sỹ Đại đội 6 tiểu đoàn 32 pháo binh Trung đoàn 5 Quân khu Trị Thiên - Huế, quê xã Thanh Bình - Chương Mỹ - Hà Tây

2024031637867

1.  Ngày 13/8/1970, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội VIệt Nam Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Lưu Công VInh, chiến sỹ Đại đội 6 tiểu đoàn 32 pháo binh Trung đoàn 5 Quân khu Trị Thiên - Huế, quê xã Thanh Bình - Chương Mỹ - Hà Tây.

2. Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

[4.112] Bản tin của Sư đoàn 304 số ra ngày 30/6/1970

2024031536865

Tháng 8/1970 tại Quảng Trị, sau 1 trận giao chiến quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ có thể hiện phiên hiệu Tiểu đoàn 29 đặc công Sư đoàn 304 và Bản tin của Đoàn 300 (Tức Sư đoàn 304) số ra ngày 30/6/1970.

Ảnh chụp một phần bản tin (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[5.615] Giấy tờ của liệt sỹ Lê Đức Toàn, đơn vị thuộc Đại đội 6 tiểu đoàn 29 đặc công Sư đoàn 304, quê Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hoá * Danh sách 3 liệt sỹ thuộc Đại đội 6 tiểu đoàn 29 đặc công Sư đoàn 304 hy sinh 10/8/1970

2024031536864

1.  Sáng sớm ngày 10/8/1970, khoảng 1 trung đội bộ đội Việt Nam tấn công quân Mỹ. Trận đánh diễn ra trong khoảng 1 giờ.

Theo thông tin Mỹ thì có 4 bộ đội Việt Nam hy sinh, thuộc đại đội 6 tiểu đoàn 29 đặc công sư đoàn 304.

2. Sau trận đánh, quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ mang tên đc Lê Đức Toàn, cụ thể:

- Giấy chứng minh mang tên Lê Đức Toàn, số quân 208745, đơn vị Đoàn 4038A, được đi đến hết Đoàn 559.

- Sổ lịch 1970. của đc Lê Đức Toàn, đơn vị B7 C6 d29 F304, ghi chép từ 1/1/1970 đến 7/8/1970.

Có thông tin liệt sỹ Lê Đức Toàn đơn vị Đại đội 6 Tiểu đoàn 29 Sư đoàn 304, với quê quán Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hoá.

3. Thông tin từ CCB F304 thì có 3 liệt sỹ d29/F304 hy sinh 10/8/1970 gồm:

(1) LS Lê Đức Toàn * Quê quán: Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hoá

(2 ) LS Nguyễn Như Dân * Quê quán: Tân Thọ - Nông Cống - Thanh Hoá

(3) LS Nguyễn Văn Hiệp * Quê quán: Nhân Khang - Lý Nhân - Nam Hà

4. Ảnh chụp Giấy chứng minh của ls Lê Đức Toàn (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
[5.614] Sổ tiết kiệm của liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 bị thu giữ 11/7/1970 tại khu vực làng Con - Hướng Hóa - Quảng Trị: (1) LS Trần Quốc Tuyển quê Thạch Tân -Thạch Hà - Hà Tĩnh; (2) LS Trần Trọng Bình quê Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

2024031536863

1. Ngày 8/7/1970 tại khu vực làng Con - Hướng Hóa - Quảng Trị, quân Mỹ tấn công bộ đội thuộc tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 sư đoàn 304 làm rất nhiều bộ đội hy sinh.

Ngày 11/7/1970, tại khu vực này, quân Mỹ thu giữ 2 sổ tiết kiệm với thông tin cụ thể:

- Sổ tiết kiệm đề 26/5/1970 do Chi nhánh Đồng Hới Quảng Bình phát hành, mang tên đc Trần Quốc Tuyển, có ghi địa chỉ 13644, với số dư 15 đồng chẵn. 

Ngoài ra còn có 1 thẻ Đảng viên mang tên đc Trần Quốc Tuyển đon vị ấp 106 Xã 202 Quận 309 Tỉnh 903 [Mỹ chú thích Đại đội 6 tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304]. Có thông tin liệt sỹ Trần Quốc Tuyển quê Thạch Tân -Thạch Hà - Hà Tĩnh.

- Sổ tiết kiệm đề 28/5/1970 do Chi nhánh Đồng Hới Quảng Bình phát hành, mang tên đc Trần Trọng Bình, có ghi địa chỉ 13645 với số dư 15 đồng chẵn. Có thông tin liệt sỹ Trần Trọng Bình quê Xuân Phổ -  Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

- Ngoài ra còn 1 Sổ tiết kiệm đề 24/5/1970 do Chi nhánh Đồng Hới Quảng Bình phát hành, mang tên đc Trương Văn Dũng, có ghi địa chỉ 13644, với số dư 8 đồng chẵn.

2. Ảnh chụp 2 Sổ tiết kiệm (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Năm, 14 tháng 3, 2024

[3.316] Các giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 4 trung đoàn 52 sư đoàn 320A bị thu giữ ngày 3/5/1968 tại Gio Linh - Quảng Trị

2024031435861

I. Ngày 3/5/1968 tại khu vực làng Đại Độ huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 52 sư đoàn 320, gồm:

-  Các Giấy chứng minh mang tên: Nguyễn Văn Uyên; Nguyễn Trọng Liệu (F320A/E52/d6/C12); Nguyễn Văn Thanh (F320A/E48/d3/C9); 

- Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Nguyễn Đắc Hiệu c1/d4/E52/F320, quê ấp Đoài Quý - xã Liên Hòa - huyện Đan Phượng - Hà Tây;

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên đc Phạm Văn Dảo sinh ngày 10/4/1947;

- Sơ yếu lý lịch mang tên đc Lương Quốc Hồng sinh 20/8/1948 tại xóm Miếu - ANh Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa.

- Sơ yếu lý lịch mang tên đc Đỗ Văn Hồ, sinh 10/5/1949 tại ấp Trung xã Hoằng Thắng huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa;

- Sổ ghi chép mang tên đc Đinh Xuân Tác có ghi tên liệt sỹ Đoàn Văn Nam (c4) và Lương Th Quyết (C1).

- Sơ yếu lý lịch mang tên đc Cao Văn Nuôi, sinh 7/8/1949, quê Hoằng Lộc - HOằng Phúc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa;

- Sổ ghi chép có bảng danh sách 10 cán bộ chiến sỹ có tên quê quán (một số từ phải đoán chữ nên có thể chưa chính xác):

(1) Bùi Xuân Hợi - quê: Đông Châu - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Côi - Thái Bình

(2) Phạm Hồng Khá - quê: Hồng Phong - Hồng Nam - Tiên Lữ - Hưng Yên

(3) Phạm Văn Điềm - quê: Đầu Cầu - Chương Lập - Tân Yên - Hà Bắc

(4) Trần Đình Tưởng - quê: Xuân Ngọc - ĐỘc Lập - Kim Động - Hưng Yên

(5) Nguyễn Văn Thông - quê: Giai Lộ - Tây Hồ - Tiên Lữ - Hưng Yên

(6) Nguyễn Văn Hiệu - quê: Quảng Lạc - Quốc Thịnh - Kim Động - Hưng Yên

(7) Nguyễn Văn Lập - quê: Đào Xá - Nghĩa Dân - Kim Động - Hưng Yên

(8) Đặng Văn Liễn - quê: Tống Xá - Quyết Tiến - Phủ Cừ - Hưng Yên

(9) Phạm Anh Khởi - quê: An Trang - Cẩm Sơn - Cẩm Giàng - Hải Dương

(10) Hoàng Minh Tâm - quê: Duyệt Lễ - Minh Tâm - Phủ Cừ - Hưng Yên


II. Ảnh chụp một số giấy tờ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Ba, 12 tháng 3, 2024

[5.613] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (190): Giấy tờ của liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 141 sư đoàn 7 hy sinh trong trận tấn công căn cứ Balmoral (Bàu Hàm/ Bàu Chàm/ Sở Hội) của quân Úc ngày 26/5/1968

2024031233858

1. Trong ngày 26/5/1968 và 28/5/1968, bộ đội thuộc Trung đoàn 141 sư đoàn 7 tấn công quân Úc đóng quân tại Căn cứ Balmoral (Bàu Hàm/ Bàu Chàm/ Sở Hội theo cách gọi của phía Việt Nam).

2. Sau trận đánh quân Úc có thu giữ từ thi thể bộ đội VN một số giấy tờ như sau (có thể chỉ của các liệt sỹ hy sinh trận đánh 26/5/1968):

- Giấy tờ của liệt sỹ Đinh Văn Biểu: Giấy chứng minh, Giấy chứng nhận Đảng viên, giấy chứng nhận khen thưởng. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ ĐInh Văn Biểu quê Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Hà.

- Sổ ghi chép của liệt sỹ Phạm Văn Quỳ. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Phạm Văn Quỳ quê Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh.

- Thẻ Đảng viên của liệt sỹ Ngô Minh Đức. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Ngô MinH Đức quê Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh.

- Thẻ Đảng viên của liệt sỹ Đinh Tiến Dũng. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ ĐInh Tiến Dũng quê Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh.

- Thẻ Đoàn viên của liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc, có ảnh, quê quán Đại Thanh - Thường Tín - Hà Tây, chỗ ở thị trấn Bố Hạ - Yên Thế- Hà Bắc. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Chúc quê Quang Trung, Tân Yên, Hà Bắc.

- Đơn xin vào Đảng của liệt sỹ Nguyễn TRọng Ngữ quê Kim Chuế - An Đức - Ninh Giang - Hải Dương. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Trọng Ngữ quê Minh Đức, Ninh Giang, Hải Hưng.

3. Theo thông tin của cựu chiến binh Úc thì có mộ tập thể chôn cất liệt sỹ hy sinh trong các trận đánh này.

4. Ảnh chụp giấy tờ của một số liệt sỹ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas), có lẽ là các liệt sỹ hy sinh hôm 26/5/1968.
[3.315] Sơ yếu lý lịch của bác sỹ Đỗ Quang Vinh, bác sỹ phụ trách Bệnh xá Ban dân y K5 (Phân khu 5) năm 1968, quê Đồng Đại - Thư Trì - Thái Bình (Đồng Thanh - Vũ Thư - Thái Bình)

2024031233857

* Sơ yếu lý lịch của bác sỹ  Đỗ Quang Vinh, bác sỹ phụ trách Bệnh xá Ban dân y K5 (Phân khu 5) năm 1968, quê Đồng Đại - Thư Trì - Thái Bình (Đồng Thanh - Vũ Thư - Thái Bình), với những thông tin chính:

- Bí danh Thành Phương, tên họ thường dùng là Lê Quang, sinh 15/12/1935, quê xã Đồng Đại - huyện Thư Trì - tỉnh Thái Bình.

- Năm 1968 là bác sỹ phụ trách Bệnh xá Ban dân y K5.

- Họ và tên vợ: Hoàng Hoa Phượng, đảng viên Đảng nhân dân CMVN, y sĩ, con là Lê Hoàng Hà 2 tuổi, ở với ông bà ngoại, ở xã Hòa An - Cao Lãnh - Kiến Phong.

* Ảnh chụp 1 phần Lý lịch của bác sỹ Đỗ Quang Vinh (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
[5.612] Danh sách liệt sỹ được chôn cất tại Nghĩa trang III - Bệnh viện của Phân khu 5, hy sinh chủ yếu năm 1967

2024031233856

I. Quân Mỹ thu giữ một cuốn sổ ghi chép danh sách liệt sỹ hy sinh tại bệnh viện của Phân khu 5, được chôn cất tại các nghĩa trang, được đánh số từ I đến VII.

II. Trong Danh sách liệt sỹ được chôn cất tại Nghĩa trang III có các liệt sỹ (Bản danh sách khó đọc, nên các thông tin được đoán chữ), với những thông tin chính:

1. Phạm Huy Khôi? - quê Đình Thuận - Thư TRì - Thái Bình, hy sinh 27/4/1967

2. Lê Xuân Mai, ko ghi quê, hy sinh 22/4/1967

3. Bùi Văn Chấm, quê Đồng Khê - Phụ Dực - Thái Bình, hy sinh 18/4/1967

4. Võ Văn Sia?, quê Phước Hạnh - Gò Dầu - Tây ninh, hy sinh 7/12/1967

5. Lê Văn Thuần, quê Thái Bình, hy sinh 23/12/1967

6. Nguyễn Văn Kháng, quê Minh Khai - Thư Trì - Thái Binh, hy sinh 15/1/1968.

7- Không ghi tên, đơn vị ĐNai [Đồng Nai] ghi chú là chết ngoài đường vào chôn nhờ.

III. Ảnh chụp Bản danh sách (Lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas)

Lưu ý: Hiện tôi chưa xác định được vị trí Nghĩa trang III - Bệnh viện Phân khu 5 nay ở khu vực nào, cũng như tình hình quy tập các mộ liệt sỹ này.
Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

[3.314] Giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 95B Mặt trận B3 Tây Nguyên: (1) Giấy chứng minh của đc Nguyễn Đình Phòng quê Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hóa; (2) Giấy khen của đc Lê Thanh Sơn quê Đồng Tiến - Triệu Sơn - Thanh Hóa

2024031031853

Tháng 1 năm 1969, tại Tây Nguyên, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 95B Mặt trận B3 Tây Nguyên, gồm:

1. Giấy tờ của đc Hoàng Đình Phòng

- Giấy chứng minh mang tên Nguyễn Đình Phòng, đơn vị Đ257 được đi đến Hải Yến.

- Giấy giới thiệu cấp cho đc Nguyễn Đình Phòng được chuyển đến đơn vị mới. Đ/c Phòng quê Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hóa.

2. Giấy tờ của đc Lê Thanh Sơn

- Giấy chứng minh mang tên đc Lê Thanh SƠn, đơn vị Đ257.

- Bằng khen của đc Lê Thanh Sơn chiến sỹ C5 K2 quê Đông Tiến - Triệu Sơn - Thanh Hóa về thành tích chiến đấu dũng cảm trong hoạt động ...

- Giấy giới thiệu mang tên đc Lê Thanh Sơn.

3. Ảnh chụp Bằng khen của đc Lê Thanh Sơn và Giấy chứng minh của đc Nguyễn Đình Phòng (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

[7.69] Hình ảnh quân Mỹ phát hiện tầng 2 tên lửa phòng không SAM 2 của bộ đội Phòng không Việt Nam tại nam vùng phi quân sự DMZ (tây nam căn cứ Cồn Tiên độ 2km)

2024030724028

Năm 1967, tại nam vùng phi quân sự DMZ (tây nam căn cứ Cồn Tiên độ 2km) quân Mỹ phát hiện tầng 2 tên lửa phòng không SAM 2 của bộ đội Phòng không Việt Nam.

Dưới đây là hình ảnh và đánh dấu trên bản đồ quân sự Mỹ, nay thuộc huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị.[5.611] Giấy tờ của liệt sỹ Trần Hữu Tiềm, đơn vị thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê quán nhà số 88A phố Huế - tp Hà Nội

2024030728849 

1. Tại Quảng Trị, ngày 31/8/1970, quân Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 sư đoàn 304. Một trong số đó có giấy tờ mang tên đc Trần Hữu Tiềm, gồm:

- Quyết định đề ngày 5/1/1968 của Bộ Quốc phòng trao quân hàm Thiếu úy cho đc Trần Hữu Tiềm thuộc Trường sỹ quan lục quân.

- Giấy chứng nhận danh hiệu Dũng sỹ Quyết thắng mang tên đc Trần Hữu Tiềm quê quán ở số nhà 88A phố Huế - Hà Nội.

2. Có tên liệt sỹ Trần Hữu Tiềm, đơn vị tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 sư đoàn 304, quê quán: Công ty Bông vải sợi Hà Nội.

3. Ảnh chụp Quyết định của Bộ Quốc phòng và Giấy chứng nhận danh hiệu (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

[5.610] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (189): Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc đại đội 5 và đại đội 8 - tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 Sư đoàn 304 (1) LS Hồ Hữu Khang quê Lam Sơn-Đô Lương - Nghệ An; (2) LS Lê Văn Thảo quê Phụng Châu-Chương Mỹ - Hà Tây; (3) LS Lộc Văn Vinh quê Lạng Khê-Con Cuông - Nghệ An; (4) LS Nguyễn Cảnh Ba quê Hoà Sơn-Đô Lương - Nghệ An; (5) LS Phạm Tuấn Hải quê Lại Yên-Hoài Đức - Hà Tây * Danh sách 15 liệt sỹ thuộc Đại đội 5 và 8 - tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh trong trận đánh ngày 3/8/1970

2024030627847

1.  Sáng sớm ngày 3/8/1970, tại huyện Cam Lộ, quân Mỹ tại vị trí nghỉ đêm phát hiện có lực lượng bộ đội Việt Nam tiến đến. Quân Mỹ tấn công bằng pháo trên xe tăng cùng với pháo binh và trực thăng yểm trợ. Theo thông tin Mỹ, khi kết thúc trận đánh có 15 bộ đội VN hy sinh, thu giữ nhiều vũ khí và giấy tờ.

2. Sau trận đánh quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội VN nhiều giấy tờ, nắp túi áo quân phục có thêu tên liệt sỹ, gồm:

- Sổ lịch năm 1970 mang tên đc Phạm Tuấn Hải. Có tên liệt sỹ Phạm Tuấn Hải quê Lại Yên-Hoài Đức - Hà Tây.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Hồ Khang 8-8-U3 [Đại đội 8 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ Hồ Hữu Khang  quê Lam Sơn-Đô Lương - Nghệ An.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Lê Văn Thảo 8-8-U3 [Đại đội 8 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ Lê Văn Thảo quê Phụng Châu-Chương Mỹ - Hà Tây.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Lộc Văn Vinh 8-8-U3 [Đại đội 8 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ liệt sỹ Lộc Văn Vinh quê Lạng Khê-Con Cuông - Nghệ An.

- Nắp túi áo quân phục có thêu chữ Nguyễn Cảnh Ba C5-8-U3 [Đại đội 5 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304]. Có tên liệt sỹ liệt sỹ Nguyễn Cảnh Ba quê Hoà Sơn-Đô Lương - Nghệ An.

3. Ảnh chụp Giấy chứng minh của LS Nguyễn Cảnh Ba, Lê Văn Thảo; Nắp túi áo quân phục có thêu tên liệt sỹ Lộc Văn Vinh và Nguyễn Cảnh Ba (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)4. Danh sách 15 liệt sỹ thuộc Đại đội 5 và 8 - tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh trong trận đánh ngày 3/8/1970 

Về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.
[5.609] Sơ lược thông tin của phía Mỹ về trận biệt kích SG tấn công tiểu đoàn 3 đặc công - Trung đoàn 95A QK9 từ ngày 2/3 đến 6/3/1970 tại Kiên Giang

2024030627286

1. Tiểu đoàn 3 đặc công Miền được tăng cường từ cuối năm 1969 cho Trung đoàn 95A khi Trung đoàn về miền Tây Nam Bộ hoạt động.

2. Liên tiếp trong các ngày từ 2/3 đến 6/3/1970, tiểu đoàn 3 đặc công trên đường từ Campuchia vào nội địa thì bị tiểu đoàn biệt kích SG cùng phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công, cụ thể:

 • Ngày 2/3/1970 từ 14h30 đến 16h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công bộ đội Việt Nam. Kết quả có 40 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • Ngày 3/3/1970 từ 14h30 đến 18h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả trận đánh có 49 bộ đội VIệt Nam hy sinh.
 • Ngày 4/3/1970 từ 09h00 đến 22h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả có 41 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • Ngày 5/3/1970 từ 10h25 đến 11h00, 1 đại đội biệt kích SG tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả có 20 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • - Ngày 6/3/1970 từ 08h15 đến 16h00, 1 đại đội biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam không rõ quy mô đơn vị. Kết quả có 10 bộ đội Việt Nam hy sinh.

3. Khu vực tiểu đoàn 3 bị tấn công nay thuộc địa bàn các xã Kiên Bình huyện Kiên Lương và xã Bình Giang huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang.

4. Sau trận đánh quân SG thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 3, gồm:

 • Sổ ghi chép cá nhân của đồng chí Lê Văn Phúc, quê xã Hạ Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
 • Một số giấy tờ thu giữ ngày 3/3/1970 mang tên đc Nguyễn Văn Mạnh (quê Yên Lợi – Ý Yên – Nam Định), Trần Kim Thoa, Nguyễn Mạnh Lan (tiểu đoàn trưởng), Vũ Trung Cánh
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí TRương Văn Hạnh.
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Lê Phương Đình
 • Giấy chứng nhận tặng Danh hiệu vẻ vang cấp cho đồng chí Đào Văn Bời danh hiệu Dũng sỹ diệt máy bay.
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Phùng Văn Sở
 • GIấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Bùi Văn Bào được tặng Huân chương chiến công giải phóng hạng 3.
 • Giấy chứng nhận khen thường cấp cho đồng chí Phạm Thiết Kế được tặng thưởng Huân chương chiến công giải phóng hạng hai.Các Giấy khen này do các đồng chí: Mai Văn Phúc - Phó CHỉnh ủy, Vũ Đức Tấn - Phó chủ nhiệm chính trị, Bùi Tập - Chủ nhiệm chính trị ĐOàn 429 đặc công ký trong khoảng thời gian từ 10/1968 đến 21/12/1969.

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

[5.608] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (188): Giấy tờ của liệt sỹ Nguyễn Xuân Trò, đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình, 10/4/1970

2024030425844

1. Ngày 10/4/1970, tại Quảng Trị, sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304 một số giấy tờ của đc Nguyễn Xuân Trò, gồm:

- Giấy chứng minh mang tên đc Nguyễn Xuân Trò, đơn vị 4036A được đi hết đoàn 559; một thẻ tên làm từ kim loại ghi Xuân TRò K16 U3 [phía Mỹ chú thích C16/E66/F304]; 

- Một cuốn sổ ghi chép mang tên Nguyễn Xuân TRò đơn vị HT 13693 US, ghi chép từ ngày 4/3 đến 9/4/1970. Theo đó đơn vị xuất phát từ Bắc Việt Nam từ ngày 4/3/1970, đến Vĩnh Linh ngày 7/3/1970.

2. Có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Xuân Trò, đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình, hy sinh ngày 10/4/1970.

3. Ảnh chụp một trang cuốn sổ ghi chép và Giấy chứng minh của liệt sỹ Nguyễn Xuân TRò (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2024

[5.607] Giấy tờ thu từ thi thể 2 bộ đội Việt Nam (187): Giấy tờ của liệt sỹ thuộc đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304 (1) LS Bùi Đăng Khoa quê Đại Hưng-Khoái Châu - Hải Hưng; (2) LS Trần Quang Dũng quê Đại Tập-Khoái Châu - Hải Hưng * Danh sách 4 liệt sỹ Đại đội 16 phòng không Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh 10/4/1970

2024030324842

1. Ngày 10/4/1970, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ từ thi thể 2 bộ đội VIệt Nam một số giấy tờ gồm:

- Giấy chứng minh mang tên đc Bùi Đăng Khoa, Biên lai gửi tiền mang tên người gửi là Bùi Đăng KHoa, người nhận là Bùi Xuân Khôi, Giấy chứng nhận mang tên đc Bùi Đăng KHoa. Có tên liệt sỹ Bùi Đăng Khoa thuộc Đại đội 16 trung đòan 66 sư đoàn 304.

- Sổ ghi chép mang tên đc Trần Quang Dũng. Đáng chú ý có đoạn ghi chép thể hiện đơn vị di chuyển đến khu chiến từ sông Ba Lòng lúc 05h00 ngày 10/4/1970 và đến khu chiến lúc 06h20 cùng ngày. Khi đến khu chiến thì đơn vị của người viết sổ bị trực thăng tấn công. ĐƠn vị không thể bắn trả do súng phòng không chưa sẵn sàng chiến đấu. Có tên liệt sỹ Trần Quang Dũng thuộc Đại đội 16 trung đòan 66 sư đoàn 304.

2. Ảnh chụp Biên lai chuyển tiền và Giấy chứng nhận của ls Bùi Đăng KHoa (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


3. Danh sách 4 liệt sỹ Đại đội 16 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh ngày 10/4/1970, trong đó có giấy tờ 2 liệt sỹ bị thu giữ.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.[5.606] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (186): Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 (1) LS Đoàn Ngọc Hào quê Yên Lâm-Yên Mô - Ninh Bình; (2) LS Lê Xuân Mẫu quê Hoàng Anh-Hoàng Hoá - Thanh Hoá; (3) LS Nguyễn Hữu Vinh quê Hồng Sơn-Đô Lương - Nghệ An; (4) LS Nguyễn Xuân Tần quê Hợp Thắng-Triệu Sơn - Thanh Hoá * Danh sách 25 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh ngày 9/4/1970 tại cửa rừng Ái Tử - Quảng Trị

2024030324841

1. Sáng ngày 9/4/1970, tại Quảng Trị, bộ đội thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 tấn công quân Mỹ.

Kết quả theo thông tin quân Mỹ có 33 bộ đội VN hy sinh, thu vũ khí và giấy tờ.

2. Sau trận đánh, quân Mỹ thu giữ môt số giấy tờ, gồm:

- Giấy tờ mang tên đc Đoàn Ngọc Hào: Giấy chứng minh, Biên lai chuyển tiền đề ngày 20/2/1970. Có tên liệt sỹ ĐOàn Ngọc Hào thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304.

- Một Biên lai chuyển tiền gửi về người nhận là Lê Xuân Bình ở xóm Đình - Quan Nội - Hoàng Anh - Hoàng Thắng - Thanh Hóa. Có tên liệt sỹ Lê Xuân Mẫu thuộc tiểu đoàn 8 trung đòan 66 sư đoàn 304 với quê quán khớp với quê quán trong giấy chuyển tiền.

- Quyết định kết nạp Đảng của đc Nguyễn Hữu Vinh, Giấy chứng thương mang tên đc Nguyễn HỮu Vinh quê Phú Sơn - Hồng Sơn - Đô Lương - Nghệ An. Có tên liệt sỹ Nguyễn Hữu Vinh thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304.

- Sổ lịch của đc Nguyễn Xuân Tần. Có tên liệt sỹ Nguyễn Xuân Tần thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304.

3. Ảnh chụp Biên lai chuyển tiền của liệt sỹ Đoàn Ngọc Hào (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


4. Có 25 liệt sỹ tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh ngày 9/4/1970 tại cửa rừng Ái Tử, trong đó có giấy tờ 4 liệt sỹ bị thu giữ.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2024

[5.605] Thông tin của quân Mỹ về phát hiện tại rừng cao su gần thị trấn Suông - Campuchia khu vực có mộ chôn cất 100 bộ đội Việt Nam

2024030255075

Trong chiến dịch vượt biên giới sang Campuchia tấn công bộ đội VIệt Nam, quân Sài Gòn có phát hiện tại rừng cao su gần thị trấn Suông - tỉnh Tbong Khmum Campuchia khu vực có mộ chôn cất 100 bộ đội Việt Nam.

Không có thông tin về phiên hiệu đơn vị hoặc thông tin về tên các liệt sỹ.

[5.604] Thông tin của quân Mỹ về phát hiện khu vực tại huyện Cam Lộ - Quảng Trị có 26 mộ chôn cất bộ đội Việt Nam, trong đó có 19 bia mộ ghi tên liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 Trung đoàn 48 sư đoàn 320 và Đại đội 10 tiểu đoàn 2 Trung đoàn 84 pháo binh

2024030223839

Tại huyện Cam Lộ, quân Mỹ có phát hiện 1 khu vực nghĩa trang 26 mộ chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh.

Trong đó có 19 bia mộ có tên 19 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 2 và 3 trung đoàn 48 sư đoàn 320, đại đội 10 tiểu đoàn 2 trung đoàn 84 pháo binh, đều có quê quán tại miền Bắc VIệt Nam và có thời gian hy sinh từ 18/1 đến 5/2/1968. Tuy nhiên không có thông tin chi tiết về tên liệt sỹ và quê quán.

Không có thông tin hiện nay về tình hình quy tập tại khu vực này.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

[5.603] Quyết định thăng quân hàm lên Thượng sỹ của liệt sỹ Trần Minh Châu, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90 Sư đoàn 324, quê Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, năm 1965

2024030122837

1. Ngày 23/7/1966 tại QUảng Trị, quân Mỹ có thu giữ bản Quyết định thăng quân hàm lên Thượng sỹ của đc Trần Minh Châu, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90 Sư đoàn 324:

- Quyết định đề ngày 8/9/1965 do Thủ trưởng Trung đoàn 90 Sư đoàn 324 Từ Duyệt ký, đề bạt đc Trần Minh Châu thuộc tiểu đoàn 9, nhập ngũ 3/1954, tái ngũ 4/1965, chức vụ Tài vụ, từ quân hàm Trung sỹ lên cấp Thượng sỹ.

2. Có thông tin về liệt sỹ Trần Minh Châu Thượng sỹ - Trợ lý tài vụ thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90, quê Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, hy sinh 23/7/1966, khớp với giấy tờ bị thu giữ.

3. Ảnh chụp Quyết định (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

[5.602] Các giấy chứng nhận khen thưởng của liệt sỹ Phạm Văn Thuyết, đơn vị thuộc Trung đoàn 27, quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

2024022848862

1. Ngày 28/3/1969, tại Cam Lộ - Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của đc Phạm Văn Thuyết, đơn vị thuộc Trung đoàn 27, gồm:

- Thẻ Đảng viên mang tên Phạm Văn Thuyết, sinh 11/11/1943, vào Đảng 2/9/1968.

- Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Phạm Văn Thuyết quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, được Trung đoàn tặng Bằng khen.

- Giấy chứng nhận được tăng Danh hiệu Dũng sĩ đề ngày 19/5/1968, mang tên đc Phạm Văn Thuyết, quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt máy bay.

2. Danh sách liệt sỹ Trung đoàn 27 có tên liệt sỹ Phạm Văn Thuyết, khớp với thông tin trên giấy tờ quân Mỹ thu giữ.

3. Ảnh chụp Giấy chứng nhận danh hiệu DŨng sĩ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

[5.601] Giấy chứng nhận khen thưởng của liệt sỹ Phạm Hữu Mỹ, đơn vị thuộc Trung đoàn 27, quê khu phố 3 thành phố Vinh - Nghệ An

2024022747860


1. Ngày 28/2/1968 tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của đc Phạm Hữu Mỹ, đơn vị thuộc Trung đoàn 27.

Một trong số đó có Giấy chứng nhận khen thưởng đề 31/12/1968 mang tên đc Phan Hữu Mỹ, quê quán khu phố 3 thành phố Vinh - Nghệ An.

2. Có thông tin về liệt sỹ Phan Hữu Mỹ khớp với thông tin trên giấy tờ bị thu giữ.

3. Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

[5.600] Giấy tờ xác nhận tình trạng tài chính của Đại đội 5 súng máy phòng không 12.8 được biên chế về Trung đoàn 67C (Tức Trung đoàn 95A) năm 1970

2024022646858

1. Tháng 3/1970, sau trận chiến ác liệt, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của tiểu đoàn 3 đặc công Miền, lúc này biên chế về Trung đoàn 95A về miền Tây Nam bộ hoạt động. 

Một trong số đó có Giấy tờ đề ngày 28/2/1970 xác nhận tình trạng tài chính của Đại đội 12.8 (Tức Đại đội 5 súng máy phòng không - tiểu đoàn 16 - Đoàn pháo binh Miền), do các đc TRần Đức Lanh là quản lý của Đại đội 12.8 và đc Cao Văn Phượng cán bộ tài chính của Đoàn 67C tức Trung đoàn 95A ký.

Nội dung giấy tờ cho biết theo lệnh của R C5 được biên chế về Đoàn 67C. Trong quá trình di chuyển qua các trạm giao liên của Đoàn 195 (Có thể là Tiểu đoàn 195 vận tải Quân khu 9) C5 đã hết tiền và đã mượn 2.074 Riel. Giấy tờ được ký xác nhận bởi đc Hà Đức Tạo chỉ huy C 12.8 và Nguyễn Thừa - Chủ nhiệm hậu cần ĐOàn 67C.

Phía Mỹ có ghi chú Bản xác nhận được đánh máy theo mẫu biểu ban đầu cho tiểu đoàn 3 đặc công Miền.

Ảnh chụp của Giấy xác nhận tài chính mờ khó đọc, những thông tin ở trên được dịch từ tóm tắt tiếng ANh trong báo cáo của quân Mỹ.

2. Ảnh chụp Giấy tờ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

[5.599] Thông tin sơ bộ về trận quân Mỹ tấn công bộ đội thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 tại làng Con - Hướng Hóa - Quảng Trị ngày 8/7/1970

2024022444095

1. Ngày 8/7/1970, tại địa danh làng Con, nam Hướng Hóa - Quảng Trị, quân Mỹ tấn công bộ đôi Việt Nam thuộc Trung đoàn 9, sư đoàn 304.

2. Thông tin tóm tắt như sau

-        Trận đánh diễn ra vào ngày 8/7/1970.

-        Khoảng 11h30 ngày 8/7/1970, trực thăng quân Mỹ bay trinh sát vũ trang ở độ cao thấp khoảng 3 – 4.5m trên ngọn cỏ, quan sát thấy có dấu dày mới vượt QL9, ước đoán khoảng 3 đến 4 bộ đội Việt Nam. Đột nhiên có 10 đến 15, rồi 20 bộ đội Việt Nam.

-        Trực thăng trinh sát liền đánh dấu mục tiêu rồi lùi lại, để cho trực thăng vũ trang tấnc ông bộ đội Việt Nam, thì lại phát hiện tiếp nhóm khác khoảng 20 bộ đội Việt Nam đang ngồi 2 bên đường mòn. Trực thăng trinh sát tiếp tục đánh dấu mục tiêu bằng lựu đạn phốt pho trắng, và lại phát hiện các nhóm khác.

-        Trực thăng trinh sát tiếp tục bay dọc theo đường mòn, đánh dấu mỗi nhóm 15-25 bộ đội VN bằng lựu đạn khói và báo cáo nhìn thấy bộ đội VN ở khắp nơi.

-        Tổng cộng có khoảng 150-200 bộ đội VN bị tấn công bởi trực thăng Mỹ.

-        Thông tin phát hiện bộ đội VN tiếp tục được chuyển đến Trung tâm hành quân (tiền phương) tại Quảng Trị và yêu cầu thêm không kích khu vực.

-        TRực thăng UH1A bay đến và tấn công bộ đội VN ở khu trống bằng súng máy.

-        Kết quả có 50 bộ đội VN hy sinh.

-        Trong vòng 30 phút kể từ khi phát hiện bộ đội VN, tổng cộng có 11 trực thăng vũ trang Mỹ tấn công khu vực mục tiêu. Khi trực thăng trinh sát tiếp tục quan sát tìm và đánh dấu mục tiêu, trực thăng vũ trang theo sau và tấn công bằng rocket và súng máy.

-        Lúc 12h30 có 10 bộ đội VN hy sinh bởi trực thăng vũ trang.

-        TRực thăng trinh sát bay ở độ cao và tốc độ thấp để đánh giá kết quả tấn công của trực thăng và đếm số lượng bộ đội VN hy sinh.

-        Trực thăng Mỹ rất ít bị bắn trả từ mặt đất, mà sau đó qua thông tin tù binh thì có sự hiện diện của đại đội 8 phòng không và súng máy PK 12.7mm đã bị hỏng hoặc bị phá hủy trong ngày.

-        Lúc 12h55, tiếp tục phát hiện 1 số nhóm 10-20 bộ đội VN cách nhau từ 100 đến 200m, đều ở dọc đường mòn, trên 1 đoạn dài khoảng 1.8km. Bộ đội VN mang quân phục xanh, đội mũ và bao gạo, mang súng trường tấn công và carbine.

-        Lúc 13h58, quân Mỹ đổ quân xuống, tấn công hệ thống hầm có thể là Ban chỉ huy tiểu đoàn, bắt giữ tù binh…

-        Máy bay bị bắn lẻ tẻ từ mặt đất bằng súng bộ binh khi bay đến và đi khu vực đổ bộ.

-        Phát hiện nhiều thi thể bộ đội VN và nhiều trang bị ngay tại khu đổ quân.

-        Các trang bị, giấy tờ thu giữ được mang về Quảng Trị và phát hiện là Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

-        Quân Mỹ từ khu đổ bộ tiến về phía Tây, bắt giữ 2 tù binh.

-        Khoảng 14h30 quân Mỹ rút quân và đổ bộ về phía Đông khu vực khoảng 400m, phát hiện nhiều thi thể bộ đội VN và nhiều trang bị.

-        Khoảng 15h quân Mỹ giao chiến với bộ đội VN ẩn nấp trong khu cỏ voi mọc cao. TRực thăng trinh sát bay đến nhưng không thể phát hiện được bộ đội VN.

-        Khi quân Mỹ sơ tán thương vòng và rút về điểm đổ bộ, khu vực giao chiến bị bắn bằng rocket.

-        Giao chiến kết thúc lúc 17h30 và quân Mỹ rút lúc 17h58, với kết quả giao chiến có 24 bộ đội VN hy sinh.

-        Cả chiều và tối, liên tục không kích vào khu vực phát hiện bộ đội VN.

-        Lúc 17h00 quân Mỹ phát hiện 4 bộ đội VN, anten dài 21m chăng giữa 2 cây. TRực thăng tấn công khu vực, có thể là trạm radio.

-        Lúc 19h19 quân Mỹ phát hiện và tấn công 10-15 bộ đội VN ở gần trận địa SM 12.7mm, làm 10 bộ đội VN hy sinh, súng máy bị phá hủy.

-        Thông tin quân Mỹ cho biết đến cuối ngày có 138 bộ đội VN hy sinh. Thu giấu tờ xác nhận là Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.