Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

[3.260] Bằng khen của đc Lê Văn Hùng, đơn vị Ban chính trị D3 Trung đoàn 95A Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam, quê Thông Hòa - Cầu Kè - Trà Vinh

2022112857642

 

Bằng khen của đc Lê Văn Hùng, đơn vị Ban chính trị D3, quê Thông Hòa - Cầu Kè - Trà Vinh, bị thu giữ tại khu vực ngoại vi thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang.

Ảnh chụp Bằng khen:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét