Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

[5.432] Giấy tờ của liệt sỹ Nguyễn Văn Thơ, đơn vị Đại đội 19 công binh Trung đoàn 88 Sư đoàn 9, quê xóm 6 - Nam Tân - Thái Đô - Thái Ninh [Thái Thụy] - Thái Bình, hy sinh 18/6/1969

2022511211628


1. Sáng sớm ngày 19/6/1969 đã diễn ra trận đánh của bộ đội thuộc tiểu đoàn 3 và đơn vị trợ chiến thuộc Trung đoàn 88 sư đoàn 9 vào căn cứ Mỹ tại huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội Việt Nam, trong đó có giấy tờ của Liệt sỹ Nguyễn Văn Thơ đơn vị Đại đội 19 công binh, gồm:

- Quyết định kết nạp Đảng cho đc Nguyễn Văn Thơ, ký tháng 5/1969.

- Giấy khen của đc Nguyễn Văn Thơ.

- Đơn xin gia nhập Đảng đề 10/4/1969 do đc Nguyễn Văn Thơ quê xóm 6 - Nam tân - Thái Đô - Thái Ninh [Thái Thụy] - Thái Bình viết.

- Một sổ ghi chép cá nhân.

Ảnh chụp 1 phần giấy tờ:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Thơ như sau [đơn vị ghi là e1 f9 và hy sinh tại cầu Vịnh, trong khi trận chiến diễn ra tại Châu Thành - Tây Ninh]:

Họ và tên:Nguyễn Văn Thơ
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1937
Nguyên quán:Nam Tân, Thái Thụy,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:9/1965
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 1, f9
Cấp bậc:AT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:18/6/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu tại Cầu Vịnh
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét