Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

[4.86] Báo cáo của Phòng quân báo Sư đoàn 23 quân Sài Gòn về thu giữ giấy tờ của Đại đội 19 trinh sát Trung đoàn 66 và của Trung đoàn 40B pháo binh Mặt trận B3 Tây Nguyên, tháng 11 năm 1969 tại vùng Bu Prang tỉnh Quảng Đức (Tuy Đức - Đak Nông ngày nay)

2022111544618


Giấy tờ của bộ đội thuộc Đại đội 19 (Trinh sát?) Trung đoàn 66 và của Trung đoàn 40B pháo binh Mặt trận B3 Tây Nguyên bị thu giữ ở vùng Bu Prăng tháng 11/1969 được Phòng quân báo Sư đoàn 23 bộ binh Sài Gòn nghiên cứu kỹ lưỡng và tổng hợp thành báo cáo.
Đáng chú ý là có thông tin Trung đoàn 40B chính là Trung đoàn 158 pháo binh Quân khu Tây Bắc. Đơn vị pháo xe kéo này hành quân vào Nam chiến đấu nhưng bị đánh hỏng trang bị, nên phần còn lại quay ra bắc, một số cán bộ chiến sỹ thì biên chế về Trung đoàn 40 pháo binh mặt trận B3 Tây Nguyên.

Một phần ảnh chụp báo cáo:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét