Thứ Hai, 14 tháng 11, 2022

[5.426] Thông tin của quân Mỹ về phát hiện các khu mộ có 52 liệt sỹ bộ đội Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, nay thuộc xã Quảng Trực huyện Tuy Đức tỉnh Đak Nông

2022111443078


Quân Mỹ phát hiện các khu mộ có tổng cộng 52 liệt sỹ bộ đội Việt Nam hy sinh sau các trận đánh được chôn cất. Khu vực này hiện nay thuộc xã Quảng Trực huyện Tuy Đức tỉnh Đak Nông.

Thông tin ban đầu này được chuyển tới cơ quan chính sách của Bộ Quốc phòng để đề nghị thực hiện các công việc tiếp theo.

Đánh dấu tổng quát khu vực trên bản đồ hành chính Đak Nông.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét