Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

[5.423] Địa danh (54): Khu vực căn cứ Phượng Hoàng (tỉnh Quảng Trị) của quân Sài Gòn bị tấn công ngày 9/4/1972

20221107


Vị trí khu vực căn cứ Phượng Hoàng (tỉnh Quảng Trị) của quân Sài Gòn bị bộ đội thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 có xe tăng thuộc Tiểu đoàn 397 Trung đoàn 203 Tăng thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam yểm trợ, tấn công hôm 9/4/1972.


Khu vực căn cứ Phượng Hoàng ở phía Tây và cách căn cứ Ái Tử khoảng 10km theo đường chim bay.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét