Thứ Năm, 17 tháng 11, 2022

[5.429] Danh sách 201 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 66 Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh từ ngày 16/11/1965 đến ngày 18/11/1965 trong các trận chiến đấu tại khu vực núi Chư Pông và thung lũng Ia Drang (Nguồn từ web Cục Chính sách quân đội)

20221117


Danh sách 201 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 66 Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh từ ngày 16/11/1965 đến ngày 18/11/1965 trong các trận chiến đấu tại khu vực núi Chư Pông và thung lũng Ia Drang tỉnh Gia Lai.


Cụ thể như sau:

1 * LS Đào Công Trừ * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Tức Hiệu, Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

2 * LS Đào Ngọc Miên * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Phúc Thôn, Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa

3 * LS Đinh Văn Thể * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: La Phù, Ninh Khang, Gia Khánh, Ninh Bình

4 * LS Hà Văn Huấn * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Y Đá, Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

5 * LS Hoàng Đình Tợ * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Đông Trang, Ninh An, Gia Khánh, Ninh Bình

6 * LS Hứa Nhự Nguyên * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Xóm Bính, Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa

7 * LS Lê Đình Phượng * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hóa

8 * LS Lê Đức Kham * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Tân Ninh, Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa

9 * LS Lê Văn Am * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Xóm 4, Hải Thành, Hải Hậu, Nam Hà

10 * LS Lương Xuân Trình * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Đông Cao, Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình

11 * LS Lý Bá Học * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Phương Thanh, Phương Cao, Thanh Oai, Hà Tây

12 * LS Mai Hồng Đức * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Phú Yên, Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

13 * LS Mai Minh Tấn * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Tây Phương, Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Hà

14 * LS Mai Thanh Nhân * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Văn Quán, Văn Lý, Lý Nhân, Nam Hà

15 * LS Nguyễn Hữu Sởi * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Khánh Vân, Hải Vân, Thanh Hóa

16 * LS Nguyễn Ngọc Luận * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Lâm Phú, Giao Phong, Giao Thủy, Nam Hà

17 * LS Nguyễn Tài Nơn * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Xóm Tân, Đông Hòa, Đông Sơn, Thanh Hóa

18 * LS Nguyễn Thư Kiền * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Áng Phao, Cao Đương, Thanh Oai, Hà Tây

19 * LS Nguyễn Trọng Kính * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Côn Sơn, Trung Thành, Nông Cống, Thanh Hóa

20 * LS Nguyễn Văn Chiển * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Văn Nội, Phú Cường, Thanh Oai, Hà Tây

21 * LS Nguyễn Văn Huy * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Kiên Thành, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Hà

22 * LS Nguyễn Văn Thận * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Lạc Thiện, Đông Phong, Tiền Hải, Thái Bình

23 * LS Nguyễn Văn Tòa * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Tiểu khu 1, Hàm Rồng, thị xã Thanh Hóa, Thanh Hóa

24 * LS Phạm Danh Vọng * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Lương Xá, Mai Đình, Ứng Hòa, Hà Tây

25 * LS Phạm Văn Nam * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: xóm Nam, Ninh Phong, Gia Khánh, Ninh Bình

26 * LS Tào Văn Cương * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Tiến Ích, Vĩnh Quang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

27 * LS Trần Đình Nhương * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Hướng Luật, Quang Trung, Kim Sơn, Ninh Bình

28 * LS Trần Văn Tam * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Vụ Yên, Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa

29 * LS Trịnh Đình Phết * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: xóm 10, Dân Lục, Triệu Sơn, Thanh Hóa

30 * LS Trương Đức Lộng * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: Thôn Hội, Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình

31 * LS Vũ Y Nghệ * Hy sinh: 16/11/1965 * Quê quán: xóm 8, Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình

32 * LS Bế Văn Trọng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Bình Xá, Bình Lập, Quảng Ninh

33 * LS Bùi Thái Học * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm Bét, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

34 * LS Bùi Văn Cách * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Kim Mâu, Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

35 * LS Bùi Văn Đoàn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Cẩm La, Kim Thành, Hải Hưng

36 * LS Bùi Văn Trác * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm Chỉnh, Hoàng Thắng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

37 * LS Bùi Văn Tỵ * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Ngọc Trảo, Thạch Thành, Thanh Hóa

38 * LS Bùi Viết Tiêm * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Đồng Lội, Nông Cống, Thanh Hóa

39 * LS Bùi Xuân Vân * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Phú Thọ, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

40 * LS Đặng Xuân Lai * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Gia Phú, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Tây

41 * LS Đào Văn Tân * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm 11, Trung Nhị, Kim Sơn, Ninh Bình

42 * LS Đinh Hữu Đạo * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thắng Lợi, Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình

43 * LS Đinh Ngọc Châu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Nam Ninh, Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình

44 * LS Đinh Văn Mỹ * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Yên Vệ, Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình

45 * LS Đinh Văn Tân * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm 11 Trưng Nhị, Kim Sơn, Ninh Bình

46 * LS Đỗ Cao Hoạt * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Yên Phú, Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

47 * LS Đỗ Văn Hoạch * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Tân Thành, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

48 * LS Đỗ Văn Mậm * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Ngọc Tĩnh, Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng

49 * LS Đỗ Văn Miêng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Văn Trai Thượng, Cộng Hòa, Phú Xuyên, Hà Tây

50 * LS Đỗ Viết Lân * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Yên Quý, Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

51 * LS Đỗ Xuân Trí * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa

52 * LS Đoàn Hữu Sân * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Nhuận Hải, Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình

53 * LS Đoàn Ngọc Đảnh * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Đa Xá, Vĩnh BÌnh, Chợ Lách, Bến Tre

54 * LS Đoàn Văn Tỏ * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Lục Hòa, Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình

55 * LS Đông Tiến Điệp * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hoàng Xá, Liên Thanh, Kim Thành, Hải Hưng

56 * LS Dương Đức Thắng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Trung Nhì, Phúc Am, Ninh Thành, Gia Khánh, Ninh Bình

57 * LS Hà Văn Hoa * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hà Loan, Cộng Hòa, Cẩm Phả, Quảng Ninh

58 * LS Hoàng Bá Làm * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Vân Hồng, Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình

59 * LS Hoàng Huy Cận * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Như Lăng, Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

60 * LS Hoàng Minh Tâm * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hoàng Sơn, Ninh Tiến, Gia Khánh, Ninh Bình

61 * LS Hoàng Trọng Tam * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Lĩnh Tiến, Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa

62 * LS Hoàng Văn Chất * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Khê Hạ, Ninh Xuân, Gia Khánh, Ninh Bình

63 * LS Hoàng Văn Dụ * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thúy Đại, Yên Lộc, Yên Định, Thanh Hóa

64 * LS Hoàng Văn Nhỡ (Nhã) * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa

65 * LS Hoàng Văn Phúc * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thái Yên, Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa

66 * LS Hứa Đường Ân * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Cộng Hòa, Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa

67 * LS Lại Thế Lâu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Kim Phú, Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa

68 * LS Lê Đức Khảm * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Tân Minh, Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa

69 * LS Lê Hồng Sơn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xuân Phong, Thọ Xuân, Thanh Hóa

70 * LS Lê Hữu Bân * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hòa Vụ, Hoàng Đạt, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

71 * LS Lê Hữu Khải * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Minh Tiến, Tiến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa

72 * LS Lê Minh Chu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Yên Lợi, Cát Vân, Triệu Sơn, Thanh Hóa

73 * LS Lê Minh Khuy * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Trung Thành, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

74 * LS Lê Minh Nhẩy * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Tân Lâm, Thọ Lâm, thọ Xuân, Thanh Hóa

75 * LS Lê Ngọc Hùng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Cao Xá, Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Tây

76 * LS Lê Quang Trung * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hoàng Lý, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

77 * LS Lê Sỹ Mỹ * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm Nghè, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

78 * LS Lê Trọng Luật * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Cương Tế, Tế Lội, Nông Cống, Thanh Hóa

79 * LS Lê Văn Hợi * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Phú Trung, Xuân Thịnh, Triệu Sơn

80 * LS Lê Văn Khôn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Niêm Trung, Khuyến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa

81 * LS Lê Văn Quỳnh * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hà Xá, Ứng Hòa, Hà Tây

82 * LS Lê Văn Siêng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: QLE + B3 Thất Nhung, Đắc Tô, Kon Tum

83 * LS Lê Văn Liêng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thất Nhù, Đắc Tô, Kon Tum

84 * LS Lê Xuân Phôi * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: , , 

85 * LS Lê Xuân Túy * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm 14, Xuân Tiến, Thọ Xuân, Thanh Hóa

86 * LS Lương Ngọc Vấn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa

87 * LS Lương Văn Thọ * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hiếu Thiện, Khánh Công, Yên Khánh, Ninh Bình

88 * LS Lưu Công Tính * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Đông Lư, Nam Tân, Nam Trực, Nam Hà

89 * LS Lưu Thanh Xuân * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thọ Mỹ, Thọ Liên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

90 * LS Lưu Văn Cheng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Chuyên Thiên, Chuyên Nội, Duy Tiên, Nam Hà

91 * LS Mai Minh Ngọc * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Trung Thành, Đông Lộc, Nông Cống, Thanh Hóa

92 * LS Mai Văn Lĩnh * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Phương Tri, Yên Mai, Yên Mô, Ninh Bình

93 * LS Ngô Gia Thụy * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Đông Xuân, Yên Bằng, Ý Yên, Nam Hà

94 * LS Nguyễn Anh Dũng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Bình Vọng, Bạch Đằng, Thường Tín, Hà Tây

95 * LS Nguyễn Đại Nghĩa * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Kiến Thái, Kiến Trung, Kim Sơn, Ninh Bình

96 * LS Nguyễn Đình Chuông * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: xóm 9, Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình

97 * LS Nguyễn Đức Tăng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thôn Lai, Quảng Nại, Hoàng Bồ, Quảng Ninh

98 * LS Nguyễn Hưu Kim * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

99 * LS Nguyễn Mẫu Tựa * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Quần Kềnh, Xuân Giang, Thọ Xuân, Thanh Hóa

100 * LS Nguyễn Minh Sơn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Kim Sơn, Hoàng Kim, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

101 * LS Nguyễn Minh Tôn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Tây

102 * LS Nguyễn Ngọc An * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Yên Khoái, Đại Tập, Khoái Châu, Hải Hưng

103 * LS Nguyễn Quang Khải * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Đông Vũ, Hoa Lư, Ứng Hòa, Hà Tây

104 * LS Nguyễn Tấn Sửu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Phú Khang, Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Tây

105 * LS Nguyễn Thị Chuông * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm 10, Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình

106 * LS Nguyễn Trị Nhơn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm Tân, Đông Hòa, Đông Sơn, Thanh Hóa

107 * LS Nguyễn Trọng Phu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Đồi Ngang, Phúc Long, Nho Quan, Ninh Bình

108 * LS Nguyễn Tuấn Sửu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Tây

109 * LS Nguyễn Văn Cài * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hà Trì, Hà Cầu, Thị xã Hà Đông, Hà Tây

110 * LS Nguyễn Văn Cẩm * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Đinh Nhân, Đan Phượng, Chương Mỹ, Hà Tây

111 * LS Nguyễn Văn Cấn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm Thanh, Quảng Cư, Quảng Xương, Thanh Hóa

112 * LS Nguyễn Văn Chớp * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa

113 * LS Nguyễn Văn Dấu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Cao Lũng, Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hóa

114 * LS Nguyễn Văn Diệu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Phong Đông, Hồng Quảng, Yên Hùng

115 * LS Nguyễn Văn Gạch * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Tràng Kỷ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Hưng

116 * LS Nguyễn Văn Gấu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Cao Lủng Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hóa

117 * LS Nguyễn Văn Giao * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

118 * LS Nguyễn Văn Khánh * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Ngọc Thành, Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa

119 * LS Nguyễn Văn Kiêm * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Tạ Xá, Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Tây

120 * LS Nguyễn Văn Lĩnh * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Văn Phú, Văn Tiến, Bình Lục, Nam Hà

121 * LS Nguyễn Văn Thu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Vĩnh Lộc, Trảng Bàng, Thạch Thất, Hà Tây

122 * LS Nguyễn Văn Tráng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thọ Dân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

123 * LS Nguyễn Văn Tường * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thống Nhất, Hiệp Hòa, Phú Xuyên, Hà Tây

124 * LS Nguyễn Xuân Hùng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Phương Lại, Yên Trì, Yên Mô, Ninh Bình

125 * LS Nguyễn Xuân Ngách * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: An Bảo, Sơn Hồi, Bình Xuyên, Vĩnh Phú

126 * LS Nguyễn Xuân Thái * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Đan Hôi, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Sơn Bình

127 * LS Phạm Bá Thiết * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Dân Chính, Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa

128 * LS Phạm Duy Tánh * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

129 * LS Phạm Hồng Sơn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: xóm 2, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

130 * LS Phạm Khái Khoan * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Đông Côi, Nam Đào, Nam Trực, Nam Hà

131 * LS Phạm Ngọc Hiếu * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Ngòi Ngang, Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình

132 * LS Phạm Văn Chẩn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Quy Chính, Giao Thắng, Giao Thủy, Nam Hà

133 * LS Phạm Văn Chiến * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: xóm 10, Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình

134 * LS Phạm Văn Chư * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hương Sơn, Khánh Hoà, Yên Khánh, Ninh Bình

135 * LS Phạm Văn Hoạch * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Lê Xá, Châu Sơn, Duy Tiên, Nam Hà

136 * LS Phạm Văn Lập * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Phú Lãm, Thanh Oai, Hà Tây

137 * LS Phạm Văn Minh * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thạch Minh, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

138 * LS Phạm Văn Tâm * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thành Mỹ, Ninh Mỹ, Gia Khánh, Ninh Bình

139 * LS Phạm Văn Tiết * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm Mậu, Tân Ninh, Nông Cống, Thanh Hóa

140 * LS Quách Văn Khóa * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Phi Long, Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

141 * LS Tạ Văn Thành * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hải Giang, Hải Hậu, Nam Hà

142 * LS Trần Cao Thắng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Nam Sơn, Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

143 * LS Trần Công Nền * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Ái Sơn, Đông Hải, Đông Sơn, Thanh Hóa

144 * LS Trần Đình Kiến * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Tân Hóa, Hội Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình

145 * LS Trần Hữu Trung * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Trí Chủ, Trí Tiên, Thanh Ba,Vĩnh Phú

146 * LS Trần Lê Đệ * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Xóm 5, Châu Phong, Triệu Sơn, Thanh Hóa

147 * LS Trần Thế Ân * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Hưng Sơn, Gia Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình

148 * LS Trần Văn Chữ * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình

149 * LS Trần Văn Lương * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thịnh Hòa, Sào Nam, Kim Sơn, Ninh Bình

150 * LS Trần Văn Nuôi * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Sơn Hà, Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa

151 * LS Trần Văn Phú * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thạch Đài, Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa

152 * LS Trần Văn Thơi * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Tân Minh, Minh Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa

153 * LS Trần Văn Trữ * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình

154 * LS Trần Xuân Tiến * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình

155 * LS Trịnh Bá Mong * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Tân Xá, Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa

156 * LS Trịnh Đình Khánh * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Yên Khang, Yên Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

157 * LS Trịnh Duy Hiền * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Quy Hậu, Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình

158 * LS Trịnh Khắc Nam * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Bắc Lương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

159 * LS Trịnh Ngọc Lữ * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thủy Đại, Yên Lộc, Yên Định, Thanh Hóa

160 * LS Trịnh Văn Chất * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thôn Nội, Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Tây

161 * LS Trương Tuấn Dung * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Quyết Thắng, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

162 * LS Vũ Đăng Hiển * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Lạng Sơn, Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình

163 * LS Vũ Đức Phồn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Minh Đài, Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa

164 * LS Vũ Đức Thắng * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Quỳnh Phú, Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình

165 * LS Vũ Ngọc Cử * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: xóm 2, Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình

166 * LS Vũ Ngọc Dinh * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Phúc Điền, Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

167 * LS Vũ Như Thuấn * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Thọ Bá, Tân Hòa, Thư Trì, Thái Bình

168 * LS Vũ Văn Thể * Hy sinh: 17/11/1965 * Quê quán: Nhu Kiều, Quốc Tuấn, An Hải, Hải Phòng

169 * LS Bùi Văn Dần * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Xóm Trung Thành, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

170 * LS Bùi Văn Thiện * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Nghĩa Đụng, Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

171 * LS Bùi Xuân Trác * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Xóm Chỉnh, Hoàng Thắng, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

172 * LS Đỗ Quang Ngọ * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Phùng Thiện, Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình

173 * LS Đỗ Văn Hữu * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: An Lãng, Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

174 * LS Đoàn Ngọc Lâm * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Văn Bồng, Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình

175 * LS Hà Dương Hồng * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Xóm 3, Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa

176 * LS Lai Thế Lâu * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Kim Phú, Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa

177 * LS Lê Đình Sơn * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Tân Sơn, Tân Khang, Triệu Sơn, Thanh Hóa

178 * LS Lê Trọng Tỏ * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Tân Thành, Minh Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa

179 * LS Lê Văn Chín * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Đa Giá, Ninh Mỹ, Gia Khánh, Ninh Bình

180 * LS Lê Văn Côi * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Thanh Hà, Thiệu Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa

181 * LS Lê Văn Loanh * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Hải Mân, Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa

182 * LS Lê Văn Nhẫy * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Tân Lâm, Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa

183 * LS Lê Xuân Cốc * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Xóm Anh, Đông Phúc, Đông Sơn, Thanh Hóa

184 * LS Lưu Văn Thịnh * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Bái Lễ, Châu Can, Phú Xuyên, Hà Tây

185 * LS My Duy Tầm * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa

186 * LS Ngô Đình Nha * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Thành Công, Nho Quan, Ninh Bình

187 * LS Ngô Văn Chinh * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Mai Bần, Thọ Tân, Triệu Sơn, Thanh Hóa

188 * LS Nguyễn Ngọc Đa * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Thượng Phúc, Đại Thanh, Thường Tín, Hà Tây

189 * LS Nguyễn Thái Học * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Thạch Đoài, Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa

190 * LS Nguyễn Văn Chi * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Xóm Chùa, Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình

191 * LS Phạm Minh Đức * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Đông An, Ninh An, Gia Khánh, Ninh Bình

192 * LS Phạm Văn Bồn * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Phong Cốc, Tùng Khánh, Vụ Bản, Nam Hà

193 * LS Phạm Văn Hanh * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Phù Lưu Hạ, Lưu Nguyễn, Ứng Hòa, Hà Tây

194 * LS Trần Văn Đức * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Hưng Đạo, Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa

195 * LS Trần Văn Duệ * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Nam Cường, Trực Bình, Trực Ninh, Nam Hà

196 * LS Trần Văn Khuê * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Hạnh Phúc, tiểu khu I, Hàm Rồng, Thanh Hóa

197 * LS Trần Văn Lượng * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Thịnh Hoà, Sào Nam, Kim Sơn, Ninh Bình

198 * LS Trịnh Văn Cá * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Hà Đông, Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa

199 * LS Trịnh Văn Cam * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Thúy Đại, Yên Lộc, Yên Định, Thanh Hóa

200 * LS Vũ Văn Dưỡng * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: Yên Phúc, Ninh Phúc, Gia Khánh, Ninh Bình

201 * LS Vũ Văn Hựu * Hy sinh: 18/11/1965 * Quê quán: xóm 12, Công Trứ, Kim Sơn, Ninh Bình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét