Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

[7.52] Tuyến đường hành quân của các đơn vị thuộc Trung đoàn 273, Trung đoàn 18B (Tức Trung đoàn 10), Trung đoàn 101D từ miền Đông Nam bộ về chiến đấu tại vùng Bảy núi Tịnh Biên - An Giang (Tây Nam bộ) năm 1969

2022112655093 Tuyến đường hành quân của các đơn vị thuộc Trung đoàn 273, Trung đoàn 18B (Tức Trung đoàn 10), Trung đoàn 101D từ miền Đông Nam bộ về chiến đấu tại vùng Bảy núi Tịnh Biên - An Giang (Tây Nam bộ) năm 1969.
Các đơn vị chủ yếu hành quân bộ trên đất Campuchia dọc biên giới Việt Nam - Campuchia. Đoạn cuối thì vào đất Việt Nam.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét