Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

[5.430] Danh sách 18 cán bộ chiến sỹ Trung đội 1 Đại đội 3 Tiểu đoàn 407 đặc công Quân khu 5, có tên liệt sỹ Đỗ Văn Doang quê Thụy Thanh - Thụy Anh - Thái Bình, năm 1967

2022111847623


Danh sách 18 cán bộ chiến sỹ Trung đội 1 Đại đội 3 Tiểu đoàn 407 đặc công Quân khu 5, có tên liệt sỹ Đỗ Văn Doang quê Thụy Thanh - Thụy Anh - Thái Bình, năm 1967.

Bản danh sách gồm có:

- 4 cán bộ Trung đội.

- 7 cán bộ chiến sỹ Tiểu đội 1.

- 7 cán bộ chiến sỹ tiểu đội 2.

Liệt sỹ Đỗ Văn Doang là Tiểu đội trưởng tiểu đội 2.

Ảnh chụp Bản danh sách:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét