Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022

[5.436] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (123): Giấy chứng minh và Các Giấy khen của Liệt sỹ Lương Xuân Sào/ Lương Văn Sào, đơn vị tiểu đoàn 4 trung đoàn 272 sư đoàn 9; quê Xuân Khê, Thường Xuân, Thanh Hóa

2022112453634 


1. Quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ thuộc đơn vị Trung đoàn 272 Sư đoàn 9. Một trong số đó có Giấy chứng minh và các Giấy khen của Liệt sỹ Lương Xuân Sào/ Lương Văn Sào, đơn vị tiểu đoàn 4 trung đoàn 272 sư đoàn 9, quê Xuân Khê, Thường Xuân, Thanh Hóa:

- Giấy chứng minh mang tên Lương Xuân Sào được đi đến Hải Yến S9.

- Giấy khen tặng đc Lương Xuân Sào tiểu đội phó thông tin d4.

- Giấy chứng nhận tăng Danh hiệu vẻ vang: Dũng sỹ quyết thắng.

Ảnh chụp các giấy tờ:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Lương Văn Sào khớp với thông tin trên giấy tờ quân Mỹ thu giữ:


Họ và tên:Lương Văn Sào
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1944
Nguyên quán:Xuân Khê, Thường Xuân,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:7/1967
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, d4/e2/f9
Cấp bậc:AP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:30/9/1969
Trường hợp hi sinh:Suối Ky, Tây Ninh - trận địa
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét