Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

[5.424] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (121): Giấy chứng mninh Đoàn chi viện của đc Hoàng Văn Cầm [Cần?]

2022110938609


Giấy chứng minh đề 15/2/1969, cấp cho đc Hoàng Văn Cầm [Cần?] được đi đến B2 (S9).

Không có thông tin về đơn vị, quê quán của đc Hoàng Văn Cầm.

Giấy tờ này được thu giữ tại sông Mao - tỉnh Bình Thuận.

Ảnh chụp Giấy chứng minhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét