Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

[4.88] Quyết tâm thư của tập thể cán bộ chiến sỹ Đại đội 3 tiểu đoàn 9 Trung đoàn 95A Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam

2022112857642


Quyết tâm thư đề ngày 7/4/1970 của tập thể cán bộ chiến sỹ Đại đội 3 tiểu đoàn 9 Trung đoàn 95A Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam, do đc Phan Hồng Kông ký. 

Giấy tờ này bị thu tại thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang.

Bản quyết tâm thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu, vì mục tiêu chiến đấu thắng lợi.

Ảnh chụp một phần bản Quyết tâm thư:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét