Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

[5.433] Giấy tờ của các Liệt sỹ (1) Trương Văn Duy đơn vị thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 88 sư đoàn 9, quê Quảng Vĩnh, Quảng Xương, Thanh Hóa; (2) Đoàn Thế Dũng đơn vị thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 88 sư đoàn 9, quê Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng, hy sinh 18/6/1969

2022112150629


Sáng sớm ngày 19/6/1969 đã diễn ra trận đánh của bộ đội thuộc tiểu đoàn 3 và đơn vị trợ chiến thuộc Trung đoàn 88 sư đoàn 9 vào căn cứ Mỹ tại huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội Việt Nam, trong đó có giấy tờ của các Liệt sỹ: 

1. Giấy chứng minh cấp cho đc Trương Văn Duy đơn vị 2075 được đi đến Nam Bộ S9.

Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Trương Văn Duy như sau:


Họ và tên:Trương Văn Duy
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1936
Nguyên quán:Quảng Vĩnh, Quảng Xương,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:6/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 1, f9
Cấp bậc:AP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:18/6/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu tại Cầu Vịnh
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

2. Giấy chứng minh cấp cho đc Đoàn Thế Dũng đơn vị 2084 được đi đến S9 B2. Ngoài ra còn 1 Thẻ học sinh do Trường Lao động tiền lương (Bộ Lao động) đề tên Đoàn Thế Dũng, lớp 2 Tổ 10, quê quán thôn Hải Yến xã Quốc Trị - Tiên Lữ - Hưng Yên.

Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Đoàn Thế Dũng như sau:


Họ và tên:Đoàn Thế Dũng
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1949
Nguyên quán:Quốc Trị, Tiên Lữ,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:6/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 1, f9
Cấp bậc:AP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:18/6/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu tại Cầu Vịnh
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:


3. Ảnh chụp các giấy tờ của 2 liệt sỹ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét