Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2022

[4.85] Các giấy tờ của tiểu đoàn 6 Trung đoàn T50 Sư đoàn 1 [Tiểu đoàn 6 trung đoàn 44 sư đoàn 1], tháng 3/1971

2022111342605


Quân Lonnol thu nhiều giấy tờ của Tiểu đoàn 6 Trung đoàn T50 (Tức Trung đoàn 44) sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam tại lộ 4 - Campuchia, một trong số đó là:

1. Thông báo đề ngày 5/1/1971 do đc Trung Cao là Tham mưu trưởng tiểu đoàn 6 ký, gửi các đơn vị C1 - C2- C18- C4, nội dung: 

Tình hình địch đi 3 mũi như thông báo hôm trước. Ngày mai 6/1/71 địch ở hướng nam (trong hậu cứ, sẽ đi ra đường 4 ở cây số 97 hoặc 100). Do tình hình địch như thế tiểu đoàn lện cho các đơn vị:

- Ngày 6/1/70 [1971] toàn tiểu đoàn báo động cấp 1.

- Đồ đưa xuống hầm hết

- Lệnh kiểm tra lại phương tiện?

- Cho ngay bây giờ ...:: Nước dự trữ ăn ... và dự trữ ăn 2-3 ngày ....

Bắt được thông tri này các đơn vị nghiên cứu và chấp hành nghiêm chỉnh và làm ngay. Riêng C18 mời đồng chí Tuấn đúng 1 giờ ngày 5/1/71 lên tiểu đàon họp.2. Một bức thư của đc Dũng ở Trung đoàn T50 gửi Ban chỉ huy d6 và đc Minh, nội dung:

Địch đang tích cực tấn công để giải tỏa lộ 4, nhà máy đạn, điện, đập thủy điện.

- Hiện nay có 7d Lonnol ở ngã ba Kirirom .....

..............


3. Trong web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Hoàng Trung Cao, đơn vị d6 E44 F1, chức vụ THTD, hy sinh 20/1/1971 ở Đà Côn Bích Min, Kông Pông Sư Pư


Họ và tên:Hoàng Trung Cao
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Trú quán:Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Nhập ngũ:2/1961
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:D6 E44 F1
Cấp bậc:
Chức vụ:THTD
Ngày hi sinh:20/1/1971
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Đà Côn Bích Min, Kông Pông Sư Pư
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:Hoàng Chiêm Đĩnh
Địa chỉ:Cùng quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét