Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

[7.50] Ghi nhận các điểm có giao chiến trong những ngày cuối cùng trước khi ngừng bắn ở miền nam Việt Nam theo Hiệp định Pari 1973

20221109


Những ngày cuối cùng trước khi ngừng bắn ở miền nam Việt Nam theo Hiệp định Pari 1973:
Ghi nhận các điểm có giao tranh từ 00h00 ngày 28/1/1973 cho đến 24h00 ngày 31/1/1973.
Chiến sự diễn ra ác liệt chủ yếu ở Quảng Trị. Các khu vực khác thì diễn ra lẻ tẻ.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét