Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

[5.438] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (124): Giấy khen của đc Bùi Quyết Chiến, đơn vị đại đội 2 tiểu đoàn 4 Trung đoàn 18B (tức Trung đoàn 20) Sư đoàn 1, quê Hào Phú - Sơn Dương - Tuyên Quang

2022112756639


1. Giấy tờ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam gồm các Giấy khen của đc Bùi Quyết Chiến, đơn vị đại đội 2 tiểu đoàn 4 Trung đoàn 18B (tức Trung đoàn 20) Sư đoàn 1, quê Hào Phú - Sơn Dương - Tuyên Quang, gồm:

- Giấy khen đề 10/10/1969 của đc Bùi Quyết Chiến sinh 1948 đơn vị C2 H4 quê Hào Phú - Sơn Dương - Tuyên Quang về thành tích chiến đấu và công tác.

- Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 20/1/1970 của đc Bùi Quyết Chiến được tặng thưởng Bằng khen.

Giấy tờ này thu giữ tại vùng Tịnh Biên tỉnh An Giang.

Ảnh chụp giấy khen:


2. Web Chính sách quân đội và Web Cơ sở dữ liệu quốc gia ảnh bia mộ đều không có thông tin về liệt sỹ như thông tin trong giấy tờ bị thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét