Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

[5.434] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (122): Quyết định đề bạt và Giấy chứng nhận Huân chương Chiến sỹ Giải phóng (?) hạng Ba của Liệt sỹ Cao Hoàng Mân, đơn vị thuộc Phân khu 6, quê Phú Mỹ Hưng - Củ Chi - Sài Gòn

2022112352632


1. Quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ thuộc đơn vị của Phân khu 6. Một trong số đó có giấy tờ của Liệt sỹ Cao Hoàng Mân/ Cao Văn Mân, quê Phú Mỹ Hưng - Củ Chi - Sài Gòn, gồm:

- Quyết định của Giải phóng quân Chợ Lớn - Gia Định ký ngày 24/2/1964 xác định cấp bậc Tiểu đội bậc trưởng cho đc Cao Hoàng Mân.

- Quyết định của Bộ chỉ huy Quân khu 4 do đc Đặng Quang ký năm 1965 bổ nhiệm đc Cao Hoàng Mân về nhận chức vụ Trung đội bậc phó Đại đội 2 Tiểu đoàn Vinh Quang.

- Quyết định Đảng tịch ngày 3/3/1965 cho đc Cao Hoàng Mân từ ngày 18/2/1966 là Đảng viên chính thức.

- Giấy khen năm 1966 của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Sài Gòn - Gia Định tặng đc Cao Hoàng mân về thành tích chiến đấu.

- Quyết định năm 1967 của Bộ chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định do đc Chủ nhiệm Chính trị Đặng Quang ký đề bạt cấp trung đội bậc phó cho đc Cao Văn Mân.

- Giấy chứng nhận Huân chương Chiến sỹ Giải phóng hạng Ba do Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát ký, cấp cho đc Cao Hoàng Mân quê Phú Mỹ Hưng - Củ Chi - Gia Định.

- Quyết định đề 11/2/1969 của Bộ chỉ huy Phân khu 6 đề bạt đc Cao Hoàng Mân lên cấp Cán bộ đại đội bậc trưởng.

2. Ảnh chụp Giấy chứng nhận Huân chương và Quyết định đề bạt lên cấp Đại đội bậc trưởng:3. Web Cơ sở dữ liệu quốc gia bia mộ liệt sỹ có ảnh chụp bia mộ liệt sỹ Cao Hoàng Mân tại NTLS quê nhà Phú Mỹ Hưng - Củ Chi - Tp Hồ Chí Minh với thông tin về quê quán và ngày hy sinh 20/5/1969 khớp với thông tin của Mỹ về thu giữ giấy tờ liệt sỹKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét