Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

[5.437] Các Giấy khen/ Giấy chứng nhận khen thưởng của Liệt sỹ Vũ Đức Trọng đơn vị thuộc Phòng tham mưu Quân khu căn cứ C50, quê Hưng Thành, Yên Sơn, Tuyên Quang

2022112756638


1. Các Giấy khen/ Giấy chứng nhận khen thưởng của Liệt sỹ Vũ Đức Trọng đơn vị thuộc Phòng tham mưu Quân khu căn cứ C50, quê Hưng Thành, Yên Sơn, Tuyên Quang, gồm:

- Giấy khen tặng cho đc Vũ Thế Trọng tiểu đội trưởng quê Hưng Thành Yên Sơn về thành tích trong công tác.

- Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đc Vũ Đức Trọng về thành tích chiến đấu dũng cảm.

- Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đc Vũ Thế Trọng.

Ảnh chụp các giấy khen:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ VŨ Đức Trọng, khớp với thông tin trên giấy tờ, đặc biệt có tọa độ nơi an táng ban đầu.


Họ và tên:Vũ Đức Trọng
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1946
Nguyên quán:Hưng Thành, Yên Sơn, Tuyên Quang
Trú quán:Hưng Thành, Yên Sơn, Tuyên Quang
Nhập ngũ:4/1966
Tái ngũ:
Đi B:8/1968
Đơn vị khi hi sinh:C26 370 Phòng Tham mưu C50
Cấp bậc:Trung sỹ
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:08/6/1970
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Campuchia
Nơi an táng ban đầu:Tọa độ 10-40, khu vực Chi Sa Mát, Campuchia
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:Vũ Đức Đoan
Địa chỉ:Cùng quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét