Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

[5.435] Thông tin của quân Mỹ về phát hiện các khu mộ có 145 liệt sỹ bộ đội Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, nay thuộc huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

2022112384088-2022112384089


Thông tin của Quân đội Mỹ phát hiện các khu mộ có tổng cộng 145 liệt sỹ bộ đội Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khu vực này hiện nay thuộc huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

Thông tin ban đầu này được chuyển tới cơ quan chính sách của Bộ Quốc phòng để đề nghị thực hiện các công việc tiếp theo.

Đánh dấu tổng quát khu vực trên bản đồ hành chính tỉnh Tiền Giang.

 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét