Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

[7.49] Không ảnh (37): Không ảnh khu vực Căn cứ Phượng Hoàng (Quảng Trị), tức Căn cứ Pedro/ FSB Pedro, năm 1973

20221108


Không ảnh chụp tháng 3 năm 1973 khu vực Căn cứ Phượng Hoàng (Quảng TRị), nơi ngày 9/4/1972 đã diễn ra trận đánh ác liệt của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, được sự yểm trợ của xe tăng thuộc Tiểu đoàn 397 Trung đoàn 203 Tăng thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam với tiểu đoàn thủy quân lục chiến quân Sài Gòn.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét