Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

[4.84] Biên bản bỏ phiếu bầu Hội đồng quân nhân của 1 đại đội thuộc Tiểu đoàn 397 Trung đoàn 203 Tăng thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam

2022110635603

Biên bản bỏ phiếu bầu Hội đồng quân nhân của Không rõ phiên hiệu Đại đội mấy, thuộc Tiểu đoàn 397 Trung đoàn 203 tăng thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức hôm 29/12/1971 tại nhà xe số hiệu 441 (Xe tăng?)

Giấy tờ này bị thu giữ gần căn cứ Phượng Hoàng, sau trận lực lượng tăng thiết giáp yểm trợ bộ đội thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 tấn công vào căn cứ Phượng Hoàng tại tỉnh Quảng Trị hôm 9/4/1972.

Ảnh chụp một phần Biên bản:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét