Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

[5.609] Sơ lược thông tin của phía Mỹ về trận biệt kích SG tấn công tiểu đoàn 3 đặc công - Trung đoàn 95A QK9 từ ngày 2/3 đến 6/3/1970 tại Kiên Giang

2024030627286

1. Tiểu đoàn 3 đặc công Miền được tăng cường từ cuối năm 1969 cho Trung đoàn 95A khi Trung đoàn về miền Tây Nam Bộ hoạt động.

2. Liên tiếp trong các ngày từ 2/3 đến 6/3/1970, tiểu đoàn 3 đặc công trên đường từ Campuchia vào nội địa thì bị tiểu đoàn biệt kích SG cùng phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công, cụ thể:

 • Ngày 2/3/1970 từ 14h30 đến 16h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công bộ đội Việt Nam. Kết quả có 40 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • Ngày 3/3/1970 từ 14h30 đến 18h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả trận đánh có 49 bộ đội VIệt Nam hy sinh.
 • Ngày 4/3/1970 từ 09h00 đến 22h00, 1 tiểu đoàn biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả có 41 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • Ngày 5/3/1970 từ 10h25 đến 11h00, 1 đại đội biệt kích SG tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam. Kết quả có 20 bộ đội Việt Nam hy sinh.
 • - Ngày 6/3/1970 từ 08h15 đến 16h00, 1 đại đội biệt kích SG có Phi đội trực thăng Mỹ yểm trợ tấn công lực lượng bộ đội Việt Nam không rõ quy mô đơn vị. Kết quả có 10 bộ đội Việt Nam hy sinh.

3. Khu vực tiểu đoàn 3 bị tấn công nay thuộc địa bàn các xã Kiên Bình huyện Kiên Lương và xã Bình Giang huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang.

4. Sau trận đánh quân SG thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 3, gồm:

 • Sổ ghi chép cá nhân của đồng chí Lê Văn Phúc, quê xã Hạ Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
 • Một số giấy tờ thu giữ ngày 3/3/1970 mang tên đc Nguyễn Văn Mạnh (quê Yên Lợi – Ý Yên – Nam Định), Trần Kim Thoa, Nguyễn Mạnh Lan (tiểu đoàn trưởng), Vũ Trung Cánh
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí TRương Văn Hạnh.
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Lê Phương Đình
 • Giấy chứng nhận tặng Danh hiệu vẻ vang cấp cho đồng chí Đào Văn Bời danh hiệu Dũng sỹ diệt máy bay.
 • Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Phùng Văn Sở
 • GIấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Bùi Văn Bào được tặng Huân chương chiến công giải phóng hạng 3.
 • Giấy chứng nhận khen thường cấp cho đồng chí Phạm Thiết Kế được tặng thưởng Huân chương chiến công giải phóng hạng hai.Các Giấy khen này do các đồng chí: Mai Văn Phúc - Phó CHỉnh ủy, Vũ Đức Tấn - Phó chủ nhiệm chính trị, Bùi Tập - Chủ nhiệm chính trị ĐOàn 429 đặc công ký trong khoảng thời gian từ 10/1968 đến 21/12/1969.

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

[5.608] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (188): Giấy tờ của liệt sỹ Nguyễn Xuân Trò, đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình, 10/4/1970

2024030425844

1. Ngày 10/4/1970, tại Quảng Trị, sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304 một số giấy tờ của đc Nguyễn Xuân Trò, gồm:

- Giấy chứng minh mang tên đc Nguyễn Xuân Trò, đơn vị 4036A được đi hết đoàn 559; một thẻ tên làm từ kim loại ghi Xuân TRò K16 U3 [phía Mỹ chú thích C16/E66/F304]; 

- Một cuốn sổ ghi chép mang tên Nguyễn Xuân TRò đơn vị HT 13693 US, ghi chép từ ngày 4/3 đến 9/4/1970. Theo đó đơn vị xuất phát từ Bắc Việt Nam từ ngày 4/3/1970, đến Vĩnh Linh ngày 7/3/1970.

2. Có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Xuân Trò, đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình, hy sinh ngày 10/4/1970.

3. Ảnh chụp một trang cuốn sổ ghi chép và Giấy chứng minh của liệt sỹ Nguyễn Xuân TRò (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2024

[5.607] Giấy tờ thu từ thi thể 2 bộ đội Việt Nam (187): Giấy tờ của liệt sỹ thuộc đại đội 16 phòng không trung đoàn 66 sư đoàn 304 (1) LS Bùi Đăng Khoa quê Đại Hưng-Khoái Châu - Hải Hưng; (2) LS Trần Quang Dũng quê Đại Tập-Khoái Châu - Hải Hưng * Danh sách 4 liệt sỹ Đại đội 16 phòng không Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh 10/4/1970

2024030324842

1. Ngày 10/4/1970, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ từ thi thể 2 bộ đội VIệt Nam một số giấy tờ gồm:

- Giấy chứng minh mang tên đc Bùi Đăng Khoa, Biên lai gửi tiền mang tên người gửi là Bùi Đăng KHoa, người nhận là Bùi Xuân Khôi, Giấy chứng nhận mang tên đc Bùi Đăng KHoa. Có tên liệt sỹ Bùi Đăng Khoa thuộc Đại đội 16 trung đòan 66 sư đoàn 304.

- Sổ ghi chép mang tên đc Trần Quang Dũng. Đáng chú ý có đoạn ghi chép thể hiện đơn vị di chuyển đến khu chiến từ sông Ba Lòng lúc 05h00 ngày 10/4/1970 và đến khu chiến lúc 06h20 cùng ngày. Khi đến khu chiến thì đơn vị của người viết sổ bị trực thăng tấn công. ĐƠn vị không thể bắn trả do súng phòng không chưa sẵn sàng chiến đấu. Có tên liệt sỹ Trần Quang Dũng thuộc Đại đội 16 trung đòan 66 sư đoàn 304.

2. Ảnh chụp Biên lai chuyển tiền và Giấy chứng nhận của ls Bùi Đăng KHoa (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


3. Danh sách 4 liệt sỹ Đại đội 16 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh ngày 10/4/1970, trong đó có giấy tờ 2 liệt sỹ bị thu giữ.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.[5.606] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (186): Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 (1) LS Đoàn Ngọc Hào quê Yên Lâm-Yên Mô - Ninh Bình; (2) LS Lê Xuân Mẫu quê Hoàng Anh-Hoàng Hoá - Thanh Hoá; (3) LS Nguyễn Hữu Vinh quê Hồng Sơn-Đô Lương - Nghệ An; (4) LS Nguyễn Xuân Tần quê Hợp Thắng-Triệu Sơn - Thanh Hoá * Danh sách 25 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh ngày 9/4/1970 tại cửa rừng Ái Tử - Quảng Trị

2024030324841

1. Sáng ngày 9/4/1970, tại Quảng Trị, bộ đội thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 tấn công quân Mỹ.

Kết quả theo thông tin quân Mỹ có 33 bộ đội VN hy sinh, thu vũ khí và giấy tờ.

2. Sau trận đánh, quân Mỹ thu giữ môt số giấy tờ, gồm:

- Giấy tờ mang tên đc Đoàn Ngọc Hào: Giấy chứng minh, Biên lai chuyển tiền đề ngày 20/2/1970. Có tên liệt sỹ ĐOàn Ngọc Hào thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304.

- Một Biên lai chuyển tiền gửi về người nhận là Lê Xuân Bình ở xóm Đình - Quan Nội - Hoàng Anh - Hoàng Thắng - Thanh Hóa. Có tên liệt sỹ Lê Xuân Mẫu thuộc tiểu đoàn 8 trung đòan 66 sư đoàn 304 với quê quán khớp với quê quán trong giấy chuyển tiền.

- Quyết định kết nạp Đảng của đc Nguyễn Hữu Vinh, Giấy chứng thương mang tên đc Nguyễn HỮu Vinh quê Phú Sơn - Hồng Sơn - Đô Lương - Nghệ An. Có tên liệt sỹ Nguyễn Hữu Vinh thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304.

- Sổ lịch của đc Nguyễn Xuân Tần. Có tên liệt sỹ Nguyễn Xuân Tần thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304.

3. Ảnh chụp Biên lai chuyển tiền của liệt sỹ Đoàn Ngọc Hào (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


4. Có 25 liệt sỹ tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 sư đoàn 304 hy sinh ngày 9/4/1970 tại cửa rừng Ái Tử, trong đó có giấy tờ 4 liệt sỹ bị thu giữ.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2024

[5.605] Thông tin của quân Mỹ về phát hiện tại rừng cao su gần thị trấn Suông - Campuchia khu vực có mộ chôn cất 100 bộ đội Việt Nam

2024030255075

Trong chiến dịch vượt biên giới sang Campuchia tấn công bộ đội VIệt Nam, quân Sài Gòn có phát hiện tại rừng cao su gần thị trấn Suông - tỉnh Tbong Khmum Campuchia khu vực có mộ chôn cất 100 bộ đội Việt Nam.

Không có thông tin về phiên hiệu đơn vị hoặc thông tin về tên các liệt sỹ.

[5.604] Thông tin của quân Mỹ về phát hiện khu vực tại huyện Cam Lộ - Quảng Trị có 26 mộ chôn cất bộ đội Việt Nam, trong đó có 19 bia mộ ghi tên liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 Trung đoàn 48 sư đoàn 320 và Đại đội 10 tiểu đoàn 2 Trung đoàn 84 pháo binh

2024030223839

Tại huyện Cam Lộ, quân Mỹ có phát hiện 1 khu vực nghĩa trang 26 mộ chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh.

Trong đó có 19 bia mộ có tên 19 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 2 và 3 trung đoàn 48 sư đoàn 320, đại đội 10 tiểu đoàn 2 trung đoàn 84 pháo binh, đều có quê quán tại miền Bắc VIệt Nam và có thời gian hy sinh từ 18/1 đến 5/2/1968. Tuy nhiên không có thông tin chi tiết về tên liệt sỹ và quê quán.

Không có thông tin hiện nay về tình hình quy tập tại khu vực này.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

[5.603] Quyết định thăng quân hàm lên Thượng sỹ của liệt sỹ Trần Minh Châu, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90 Sư đoàn 324, quê Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, năm 1965

2024030122837

1. Ngày 23/7/1966 tại QUảng Trị, quân Mỹ có thu giữ bản Quyết định thăng quân hàm lên Thượng sỹ của đc Trần Minh Châu, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90 Sư đoàn 324:

- Quyết định đề ngày 8/9/1965 do Thủ trưởng Trung đoàn 90 Sư đoàn 324 Từ Duyệt ký, đề bạt đc Trần Minh Châu thuộc tiểu đoàn 9, nhập ngũ 3/1954, tái ngũ 4/1965, chức vụ Tài vụ, từ quân hàm Trung sỹ lên cấp Thượng sỹ.

2. Có thông tin về liệt sỹ Trần Minh Châu Thượng sỹ - Trợ lý tài vụ thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 90, quê Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, hy sinh 23/7/1966, khớp với giấy tờ bị thu giữ.

3. Ảnh chụp Quyết định (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

[5.602] Các giấy chứng nhận khen thưởng của liệt sỹ Phạm Văn Thuyết, đơn vị thuộc Trung đoàn 27, quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

2024022848862

1. Ngày 28/3/1969, tại Cam Lộ - Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của đc Phạm Văn Thuyết, đơn vị thuộc Trung đoàn 27, gồm:

- Thẻ Đảng viên mang tên Phạm Văn Thuyết, sinh 11/11/1943, vào Đảng 2/9/1968.

- Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Phạm Văn Thuyết quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, được Trung đoàn tặng Bằng khen.

- Giấy chứng nhận được tăng Danh hiệu Dũng sĩ đề ngày 19/5/1968, mang tên đc Phạm Văn Thuyết, quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt máy bay.

2. Danh sách liệt sỹ Trung đoàn 27 có tên liệt sỹ Phạm Văn Thuyết, khớp với thông tin trên giấy tờ quân Mỹ thu giữ.

3. Ảnh chụp Giấy chứng nhận danh hiệu DŨng sĩ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

[5.601] Giấy chứng nhận khen thưởng của liệt sỹ Phạm Hữu Mỹ, đơn vị thuộc Trung đoàn 27, quê khu phố 3 thành phố Vinh - Nghệ An

2024022747860


1. Ngày 28/2/1968 tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của đc Phạm Hữu Mỹ, đơn vị thuộc Trung đoàn 27.

Một trong số đó có Giấy chứng nhận khen thưởng đề 31/12/1968 mang tên đc Phan Hữu Mỹ, quê quán khu phố 3 thành phố Vinh - Nghệ An.

2. Có thông tin về liệt sỹ Phan Hữu Mỹ khớp với thông tin trên giấy tờ bị thu giữ.

3. Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

[5.600] Giấy tờ xác nhận tình trạng tài chính của Đại đội 5 súng máy phòng không 12.8 được biên chế về Trung đoàn 67C (Tức Trung đoàn 95A) năm 1970

2024022646858

1. Tháng 3/1970, sau trận chiến ác liệt, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của tiểu đoàn 3 đặc công Miền, lúc này biên chế về Trung đoàn 95A về miền Tây Nam bộ hoạt động. 

Một trong số đó có Giấy tờ đề ngày 28/2/1970 xác nhận tình trạng tài chính của Đại đội 12.8 (Tức Đại đội 5 súng máy phòng không - tiểu đoàn 16 - Đoàn pháo binh Miền), do các đc TRần Đức Lanh là quản lý của Đại đội 12.8 và đc Cao Văn Phượng cán bộ tài chính của Đoàn 67C tức Trung đoàn 95A ký.

Nội dung giấy tờ cho biết theo lệnh của R C5 được biên chế về Đoàn 67C. Trong quá trình di chuyển qua các trạm giao liên của Đoàn 195 (Có thể là Tiểu đoàn 195 vận tải Quân khu 9) C5 đã hết tiền và đã mượn 2.074 Riel. Giấy tờ được ký xác nhận bởi đc Hà Đức Tạo chỉ huy C 12.8 và Nguyễn Thừa - Chủ nhiệm hậu cần ĐOàn 67C.

Phía Mỹ có ghi chú Bản xác nhận được đánh máy theo mẫu biểu ban đầu cho tiểu đoàn 3 đặc công Miền.

Ảnh chụp của Giấy xác nhận tài chính mờ khó đọc, những thông tin ở trên được dịch từ tóm tắt tiếng ANh trong báo cáo của quân Mỹ.

2. Ảnh chụp Giấy tờ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

[5.599] Thông tin sơ bộ về trận quân Mỹ tấn công bộ đội thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 tại làng Con - Hướng Hóa - Quảng Trị ngày 8/7/1970

2024022444095

1. Ngày 8/7/1970, tại địa danh làng Con, nam Hướng Hóa - Quảng Trị, quân Mỹ tấn công bộ đôi Việt Nam thuộc Trung đoàn 9, sư đoàn 304.

2. Thông tin tóm tắt như sau

-        Trận đánh diễn ra vào ngày 8/7/1970.

-        Khoảng 11h30 ngày 8/7/1970, trực thăng quân Mỹ bay trinh sát vũ trang ở độ cao thấp khoảng 3 – 4.5m trên ngọn cỏ, quan sát thấy có dấu dày mới vượt QL9, ước đoán khoảng 3 đến 4 bộ đội Việt Nam. Đột nhiên có 10 đến 15, rồi 20 bộ đội Việt Nam.

-        Trực thăng trinh sát liền đánh dấu mục tiêu rồi lùi lại, để cho trực thăng vũ trang tấnc ông bộ đội Việt Nam, thì lại phát hiện tiếp nhóm khác khoảng 20 bộ đội Việt Nam đang ngồi 2 bên đường mòn. Trực thăng trinh sát tiếp tục đánh dấu mục tiêu bằng lựu đạn phốt pho trắng, và lại phát hiện các nhóm khác.

-        Trực thăng trinh sát tiếp tục bay dọc theo đường mòn, đánh dấu mỗi nhóm 15-25 bộ đội VN bằng lựu đạn khói và báo cáo nhìn thấy bộ đội VN ở khắp nơi.

-        Tổng cộng có khoảng 150-200 bộ đội VN bị tấn công bởi trực thăng Mỹ.

-        Thông tin phát hiện bộ đội VN tiếp tục được chuyển đến Trung tâm hành quân (tiền phương) tại Quảng Trị và yêu cầu thêm không kích khu vực.

-        TRực thăng UH1A bay đến và tấn công bộ đội VN ở khu trống bằng súng máy.

-        Kết quả có 50 bộ đội VN hy sinh.

-        Trong vòng 30 phút kể từ khi phát hiện bộ đội VN, tổng cộng có 11 trực thăng vũ trang Mỹ tấn công khu vực mục tiêu. Khi trực thăng trinh sát tiếp tục quan sát tìm và đánh dấu mục tiêu, trực thăng vũ trang theo sau và tấn công bằng rocket và súng máy.

-        Lúc 12h30 có 10 bộ đội VN hy sinh bởi trực thăng vũ trang.

-        TRực thăng trinh sát bay ở độ cao và tốc độ thấp để đánh giá kết quả tấn công của trực thăng và đếm số lượng bộ đội VN hy sinh.

-        Trực thăng Mỹ rất ít bị bắn trả từ mặt đất, mà sau đó qua thông tin tù binh thì có sự hiện diện của đại đội 8 phòng không và súng máy PK 12.7mm đã bị hỏng hoặc bị phá hủy trong ngày.

-        Lúc 12h55, tiếp tục phát hiện 1 số nhóm 10-20 bộ đội VN cách nhau từ 100 đến 200m, đều ở dọc đường mòn, trên 1 đoạn dài khoảng 1.8km. Bộ đội VN mang quân phục xanh, đội mũ và bao gạo, mang súng trường tấn công và carbine.

-        Lúc 13h58, quân Mỹ đổ quân xuống, tấn công hệ thống hầm có thể là Ban chỉ huy tiểu đoàn, bắt giữ tù binh…

-        Máy bay bị bắn lẻ tẻ từ mặt đất bằng súng bộ binh khi bay đến và đi khu vực đổ bộ.

-        Phát hiện nhiều thi thể bộ đội VN và nhiều trang bị ngay tại khu đổ quân.

-        Các trang bị, giấy tờ thu giữ được mang về Quảng Trị và phát hiện là Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

-        Quân Mỹ từ khu đổ bộ tiến về phía Tây, bắt giữ 2 tù binh.

-        Khoảng 14h30 quân Mỹ rút quân và đổ bộ về phía Đông khu vực khoảng 400m, phát hiện nhiều thi thể bộ đội VN và nhiều trang bị.

-        Khoảng 15h quân Mỹ giao chiến với bộ đội VN ẩn nấp trong khu cỏ voi mọc cao. TRực thăng trinh sát bay đến nhưng không thể phát hiện được bộ đội VN.

-        Khi quân Mỹ sơ tán thương vòng và rút về điểm đổ bộ, khu vực giao chiến bị bắn bằng rocket.

-        Giao chiến kết thúc lúc 17h30 và quân Mỹ rút lúc 17h58, với kết quả giao chiến có 24 bộ đội VN hy sinh.

-        Cả chiều và tối, liên tục không kích vào khu vực phát hiện bộ đội VN.

-        Lúc 17h00 quân Mỹ phát hiện 4 bộ đội VN, anten dài 21m chăng giữa 2 cây. TRực thăng tấn công khu vực, có thể là trạm radio.

-        Lúc 19h19 quân Mỹ phát hiện và tấn công 10-15 bộ đội VN ở gần trận địa SM 12.7mm, làm 10 bộ đội VN hy sinh, súng máy bị phá hủy.

-        Thông tin quân Mỹ cho biết đến cuối ngày có 138 bộ đội VN hy sinh. Thu giấu tờ xác nhận là Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

[5.598] Địa danh (65): Cầu Rạch Mông, Kông Pông Chàm, Campuchia * Giấy tờ của các liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 trung đoàn 271 sư đoàn 9 hy sinh tại cầu Rạch Mông: (1) Quyết định chỉ định bí thư chi bộ 11 của LS Lê Xuân Lộc quê Cẩm Đình, Phúc Thọ, Hà Tây; (2) Giấy chứng nhận khen thưởng của LS Nguyễn Văn Bé quê Mỹ Phước, Châu Thành, Sóc Trăng; (3) Giấy chứng nhận khen thưởng của LS Nguyễn Văn Mạc quê Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Hưng * Danh sách 8 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 3 trung đoàn 271 sư đoàn 9 hy sinh ngày 5/3/1971 tại Cầu Rạch Mông, Kông Pông Chàm, Campuchia

2024022141852


1. Ngày 5/3/1971, quân Lonnol giao chiến với bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 và thu giữ nhiều giấy tờ gồm:

-  Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Nguyễn Văn Mạc. Có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Mạc quê Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Hưng khớp với thông tin giấy tờ bị thu giữ.

- Quyết định đề bạt chức vụ Trung đội phó, Giấy chứng nhận khen thưởng và Quyết định chuẩn y chuyển Đảng chính thức mang tên đc Nguyễn Văn Bé. Có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Bé quê Mỹ Phước, Châu Thành, Sóc Trăng khớp với thông tin giấy tờ bị thu giữ.

- Quyết định chỉ định tham gia Chi ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ 11 mang tên đc Lê Xuân Lộc. Có thông tin về liệt sỹ Lê Xuân Lộc quê Cẩm Đình, Phúc Thọ, Hà Tây khớp với thông tin giấy tờ bị thu giữ.

- Ngoài ra còn có:

+ Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên đc Nguyễn Văn Chấp.

+ Sổ ghi chép cá nhân không rõ tên chủ nhân.

+ Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Đinh... Trung.

+ Thư chúc Tết Tân Hợi 1971 của Đoàn Bình Giã gửi tới gia đình cán bộ chiến sỹ.

2. Ảnh chụp các giấy tờ của 3 liệt sỹ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)3. Web Chính sách quân đội có thông tin về 8 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 hy sinh 5/3/1971 tại cầu Mông - Công Pông Chàm - Campuchia; trong đó có 3 liệt sỹ có giấy tờ bị thu giữ.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

[5.597] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (185): Các Giấy tờ của liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 29 sư đoàn 304 - (1) LS Phạm Quang Chiến, quê Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Hà; (2) LS Vũ Văn Lệ quê Ngũ Phúc - Kim Thành - Hải Hưng; (3) LS Phùng Bá Long quê Thiệu Châu - Thiệu Hóa - Thanh Hóa * Danh sách 9 liệt sỹ tiểu đoàn 29 Sư đoàn 304 hy sinh ngày 15/6/1970 tại Hướng Hóa - Quảng Trị

2024022040850

1. Sáng ngày 15/6/1970 tại huyện Hướng Hóa - Quảng Trị, quân Mỹ tấn công bộ đội Việt Nam. Sau trận đánh quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ thể hiện phiên hiệu tiểu đoàn 29 sư đoàn 304. Một trong số đó có:

- Giấy chuyển tiền của Bưu cục Quảng Bình, nhận của đc Phạm Quang Chiến đơn vị số hòm thư 13754 US số tiền 130 đồng, chuyển tới bà Phạm Thị Hồng địa chỉ ở Nam Hà và Phiếu xuất kho của đơn vị D29, do đc Vân chỉ huy d29 ký ngày 11/3/1970, có tên người nhận gạo là Phạm Quang Chiến. Có tên ls Phạm Văn Chiến.

- Sổ lịch ghi chép cá nhân mang tên đc Vũ Văn Lệ ghi chép các hoạt động của đơn vị. Có tên liệt sỹ Vũ Văn Lệ.

- Phiếu chuyển tiền mang tên đc Phùng Bá Long gửi 50 đồng về người nhận là Nguyễn Thị Thịnh ở tỉnh Thanh Hóa. [bị mờ đen kịt]

2. Ảnh chụp Phiếu xuất kho (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


3. Thông tin từ cựu chiến binh sư đoàn 304 thì có 9 liệt sỹ tiểu đoàn 29 sư đoàn 304 hy sinh ngày này, trong đó có liệt sỹ Phạm Văn Chiến, Phùng Bá Long và Vũ Văn Lệ có giấy tờ bị thu giữ.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

[5.596] Giấy tờ của liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 (Trung đoàn 1) Sư đoàn 9: (1) Giấy biểu dương của liệt sỹ Bùi Văn Giắt [Bùi Văn Dắt] quê An Thái, An Thụy, Hải Phòng; (2) Quyết định đề bạt tiểu đội phó của liệt sỹ Nguyễn Đức Giấy quê An Thọ, An Thụy, Hải Phòng

2024021636845

1. Sáng ngày 18/1/1971, tại ven đường 22 Tây Ninh, quân Sài Gòn thực hiện giải tỏa đường thì tấn công khoảng 1 Trung đội bộ đội Việt Nam. Phía quân Sài Gòn gọi pháo kích và trực thăng cùng lực lượng tăng viện. Sau trận chiến quân Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh mang tên đc Bùi Văn Giắt; Giấy Biểu dương mang tên đc Bùi Văn Giắt về thành tích thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tiểu đoàn lần 3. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Bùi Văn Giắt, đơn vị 3, 1, f9; quê An Thái, An Thụy, Hải Phòng.

- Quyết định đề ngày 2/1/1971 của Thủ trưởng Ấp 3, đề bạt đc Nguyễn Đức Giấy từ cấp Chiến sỹ lên cấp Tiểu đội bậc phó. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Đức Giấy đơn vị d3/e1/f9; quê An Thọ, An Thụy, Hải Phòng.


2. Ảnh chụp Giấy tờ của 2 liệt sỹ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


Bài liên quan:

[5.595] Thông tin sơ lược về trận đánh của bộ đội thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 (Trung đoàn 1) Sư đoàn 9 tại Lộ 22, Trại Bí Châu Thành, Tây Ninh ngày 18/1/1971 * Danh sách 13 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 hy sinh ngày 18/1/1971 tại Lộ 22, Trại Bí Châu Thành, Tây Ninh


Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024

[5.595] Thông tin sơ lược về trận đánh của bộ đội thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 (Trung đoàn 1) Sư đoàn 9 tại Lộ 22, Trại Bí Châu Thành, Tây Ninh ngày 18/1/1971 * Danh sách 13 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 hy sinh ngày 18/1/1971 tại Lộ 22, Trại Bí Châu Thành, Tây Ninh

2024021567085

1. Sáng ngày 18/1/1971, tại ven đường 22 Tây Ninh, quân Sài Gòn thực hiện giải tỏa đường thì tấn công khoảng 1 Trung đội bộ đội Việt Nam. Phía quân Sài Gòn gọi pháo kích và trực thăng cùng lực lượng tăng viện.

- Giao chiến diễn ra đến tận 16h chiều cùng ngày.

- Kết quả trận đánh theo thông tin Mỹ: 35 bộ đội Việt Nam hy sinh, bị bắt 1, bị thu giữ 10 súng. Phía quân Sài Gòn có 3 lính chết 6 lính bị thương.

- Thông tin phía Mỹ cho biết bộ đội thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 [Trung đoàn 1] Sư đoàn 9 là đơn vị giao chiến.

2. Khu vực diễn ra giao chiến nay thuộc khoảng xã Trà Vong huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh.

3. Web Chính sách quân đội có thông tin về 13 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 hy sinh ngày 18/1/1971 tại Lộ 22 Châu Thành, Tây Ninh.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.


Bài liên quan:

[5.595] Thông tin sơ lược về trận đánh của bộ đội thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 (Trung đoàn 1) Sư đoàn 9 tại Lộ 22, Trại Bí Châu Thành, Tây Ninh ngày 18/1/1971 * Danh sách 13 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 3 Trung đoàn 271 hy sinh ngày 18/1/1971 tại Lộ 22, Trại Bí Châu Thành, Tây Ninh


Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

[5.594] Thông tin sơ lược về trận đánh của bộ đội thuộc Trung đoàn 209 Sư đoàn 7 tại tây Suông ngày 28/3/1971 * Danh sách 23 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 209 hy sinh ngày 28/3/1971 tại lộ 22 thị trấn Suông

2024021434085

1.  Cuối giờ sáng ngày 28/3/1971, tại khu vực tây thị trấn Suông tỉnh Kong Pong Chàm - Campuchia, quân Sài Gòn bị bộ đội Việt Nam tấn công.

- Thông tin phía Mỹ cho thấy bộ đội thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 209 Sư đoàn 7 tấn công quân Sài Gòn.

- Theo thông tin Mỹ, có 62 bộ đội Việt Nam hy sinh, bị bắt 7 người, bị thu 21 súng và nhiều trang bị vũ khí khác.

2. Web Chính sách quân đội có thông tin về 23 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 209 hy sinh, chủ yếu thuộc Đại đội 25 và 1 số thuộc Tiểu đoàn 9 - Trung đoàn 209. Trường hợp hy sinh chủ yếu ghi là lộ 22 Tây Ninh/ hoặc lộ 22 Suông. 

- Thực tế theo thông tin phía Mỹ và bản đồ quân sự Mỹ thì khu vực giao chiến là ở tây thị trấn Suông trên lộ 7.

- Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân ls cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.Thứ Ba, 13 tháng 2, 2024

[5.593] Thông tin sơ lược về trận đánh của Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 QGP phục kích đoàn xe hậu cần của Sư đoàn 18 SG trên quốc lộ 22 ngày 10/1/1971 * Danh sách 25 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 (Trung đoàn 1) sư đoàn 9 QGP hy sinh ngày 10/1/1971 trong trận đánh tại Lộ 22 Châu Thành, Tây Ninh

2024021365081

1. Vào trưa ngày 10/1/1971, trên đường 22 tại tỉnh Tây Ninh, bộ đội Việt Nam đã phục kích đoàn xe của Sư đoàn 18 SG tiếp tế hậu cần cho các chiến đoàn đang hoạt động tại Campuchia.Trận chiến kéo dài đến khoảng 13 giờ cùng ngày.

- Trận phục kích có thể diễn ra trên 1 khu vực dài hơn 1km.

- Thông tin phía Mỹ cho thấy đơn vị chủ công là tiểu đoàn 1 trung đoàn 271 sư đoàn 9, có các đại đội trợ chiến của Trung đoàn yểm trợ.

- Kết quả trận đánh: Phía bộ đội Việt Nam có 58 người hy sinh, bị thu giữ nhiều vũ khí, có cả súng máy PK 12.7mm và DKZ75mm.

Phía quân Sài Gòn có 11 lính chết, 7 bị thương, 15 xe tải 2.5T bị phá hủy, 1000 đạn pháo 105/155mm bị phá hủy.

- Khu vực này nay thuộc xã Tân Phong huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh.


2. Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 25 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 hy sinh ngày 10/1/1971 trong trận đánh trên lộ 22 Tây Ninh.


3. Cũng theo thông tin phía Mỹ, vào trưa ngày 11/1/1971, đoàn xe hậu cần của Sư đoàn 18 SG trên đường 22 bị bộ đội Việt Nam phục kích trên 1 đoạn dài khoảng 1km, ở nam Sa Mát. 

- Không có thông tin của phía Mỹ về phiên hiệu đơn vị bộ đội Việt Nam thực hiện trận đánh.

- Web Chính sách quân đội có thông tin về 6 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 có ghi Trường hợp hy sinh là lộ 22 Sa Mát. Rất có thể các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh này.

4. Không có thông tin về nơi an táng hiện nay các liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách. 

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2024

[5.592] Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 3 (Tức Trung đoàn 95C) Sư đoàn 9: (1) LS Lương Xuân Hoan quê Cây Thị, Yên Bình, Yên Bái [Sơ yếu lý lịch ghi quê xóm Nước Nóng xã Phú Lâm huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang]; (2) LS Nguyễn Văn Hoắc/ Hắc quê Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh; (3) LS Phạm Quang Phục quê Nam Hà, An Lão, Hải Phòng * Danh sách 10 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 3 hy sinh ngày 22/1/1970 tại Cứ F51

2024021131839

1. Ngày 22/1/1970, tại Tây Ninh, quân Mỹ giao chiến với bộ đội Việt Nam. Sau trận chiến có thu giữ một số giấy tờ thể hiện phiên hiệu Trung đoàn 3 tức Trung đoàn 95C Sư đoàn 9.

2. Theo báo cáo quân Mỹ, ngày 23/1/1970, sau trận đánh, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc tiểu đoàn 9 Trung đoàn 95C Sư đoàn 9. Một trong số đó có giấy tờ của 3 liệt sỹ:

- Các Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Lương Xuân Hoan; Đơn xin vào Đảng của đc Lương Xuân Hoan đơn vị d9; Sơ yếu lý lịch mang tên đc Lương Văn Tái, bí danh Lương Xuân Hoan, quê xóm Nước Nóng xã Phú Lâm huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang. Web Chính sách quân đội có tên liệt sỹ LS Lương Xuân Hoan nhưng quê quán ở Cây Thị, Yên Bình, Yên Bái.

- Sơ yếu lý lịch đc Nguyễn Văn Hoặc quê Mễ Xá - Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh. Web Chính sách quân đội có tên liệt sỹ Nguyễn Văn Hắc quê Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh.

-  Sơ yếu lý lịch đc Phạm Văn Phục đơn vị X9 F51C, quê Kha Lâm - Nam Hà - An Lão - Hải Phòng. Web Chính sách quân đội có tên liệt sỹ Phạm Quang Phục quê Nam Hà - An Lão - Hải Phòng.

3. Ảnh chụp 1 phần sơ yếu lý lịch ls Phạm Văn Phục (Lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas)


4. Web Chính sách quân đội có thông tin về 10 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 9 trung đoàn 3 sư đoàn 9 hy sinh 22/1/1970 tại cứ F51.Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2024

[3.313] Sổ ghi chép của đc Nguyễn Sỹ Xuân, đơn vị thuộc Trung đoàn 24 Sư đoàn 304, quê Quảng Giao - Quảng Xương - Thanh Hóa

2024021030837

1. Tháng 6/1969 tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 24 Sư đoàn 304.

Trong số đó có giấy tờ của đc Nguyễn Sỹ Xuân, đơn vị thuộc Trung đoàn 24 Sư đoàn 304, quê Quảng Giao - Quảng Xương - Thanh Hóa gồm:

- Sổ ghi chép ghi tên đc Nguyễn Sỹ Xuân, và chữ QQ [quê quán] Quảng Giao - Quảng Xương - Thanh Hóa. Trong cuốn sổ có 1 trang ghi chép những lời tâm sự của một người con gái tên là Nguyễn Thị Mai - xóm Bụt - xã Hưng Thắng - Hưng Nguyên - Nghệ An.

- Bức thư của người cha tên là Nguyễn Sỹ Quỳ địa chỉ UBHC Như Xuân, đề ngày 1/10/1968, gửi người con tên là Nguyễn Sỹ Xuân, thông báo tình hình gia đình.

2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ không có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Sỹ Xuân như thông tin trong giấy tờ quân Mỹ thu giữ.

3. Ảnh chụp một trang cuốn sổ ghi chép và 1 trang của bức thư (lưu tại Đại học kỹ thuạt Texas)
Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024

[5.591] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (184): (1) Nắp túi áo quân phục thêu chữ "Vũ Văn Thi TD5 U2" [tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304]; (2) Các thư cá nhân của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 Mặt trận B5

2024020929835

1. Tháng 6 năm 1969, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ, thông tin từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 Mặt trậnB5, gồm:

- Hai (2) nắp túi áo quân phục có thêu chữ: "Vũ Văn Thi TD5 U2 5/7", phía Mỹ chú thích Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304. Không có thông tin quê quán.

- Một (1) dải băng đen có thêu chữ trắng "Hãy trả thù cho đồng bào Ba Làng An".

- Các bức thư cá nhân có đề người gửi và người nhận:

+ Người gửi: Vũ Đình Tú - Yên TRì, Ý Yên, Nam Hà; người nhận: Đỗ Ngọc An hòm thư 13675 US.

+ Người gửi: Trịnh Xuân Thức - Nam Ninh - Nam Hà; người nhận: Trịnh Thành Huynh hòm thư 13676 US.

+ Người gửi Lê Thị Hồng Vinh B7, C2, C110, B51 tỉnh Nam Hà; người nhận Nguyễn Ngọc Vang số hòm thư 13676 US.

+ Người gửi Nguyễn Sơn; người nhận Nguyễn Ngọc Vang.

+ Người gửi Lê Văn Trung - Thạch Xuân - Thạch Hà - Hà Tĩnh; người nhận Nguyễn Văn Thành.

+ Người gửi Mai Xuân Phong - Trực(?) Chính; người nhận ko rõ.

+ Người gửi Nguyễn Thị Chín - Tiên Hưng; người nhận ko rõ.

+ Người gửi Vũ Thị Thanh; người nhận ko rõ.

- Cuốn sổ của đc Nguyễn Văn Thành.

2. Ảnh chụp các nắp túi áo và dải băng đen thêu chữ [đen kịt không đọc được], một phần bức thư (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[3.312] Sổ ghi chép của đc Đậu Quang Hồng, đơn vị thuộc tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304, quê Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

2024020929834

1. Năm 1969, tại Quảng Trị, quân Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 Mặt trận B5. Trong số đó có cuốn sổ ghi chép cá nhân của đc Đậu Quang Hồng, sinh 7/7/1950, đơn vị thuộc tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24 Sư đoàn 304, quê Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ không có thông tin về liệt sỹ như thông tin ở cuốn sổ bị quân Mỹ thu giữ.

3. Ảnh chụp 1 trang của cuốn sổ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2024

[2.59] Thông báo ngày 10/2/1970 của Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam về thay đổi mật danh phiên hiệu của Sư đoàn 9 và đơn vị bạn

2024020424828

1. Năm 1970 quân Sài Gòn có thu giữ 1 bản thông báo để ngày 10/2/1970 của Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam về thay đổi mật danh phiên hiệu của Sư đoàn 9 và đơn vị bạn, do Tham mưu phó Sư đoàn 9 Nguyễn Văn Tân ký. Nội dung chính như sau:

- Công trường 9 (Tức Đoàn 54) nay đổi tên là Bình Dương.

- Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 đổi tên là quận Thủ Đức

- Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 đổi tên là quận Thủ Thừa

- Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 đổi tên là quận Đức Hòa

- Các tiểu đoàn thuộc Sư đoàn bộ (tiểu đoàn 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32A, 32B) đổi thành ấp và số hiệu tương ứng.

- Đoàn 69 pháo binh Miền đổi tên gọi là Mỹ Tho. Trung đoàn 28 gọi là Cai Lậy. Trung đoàn 96 gọi là Gò Công.

- Đoàn 429 đặc công Miền đổi là Cần Thơ.

- Mật danh phiên hiệu này chỉ dùng để gọi công khai và giới thiệu liên hệ làm việc với địa phương. Các chỉ thị điện báo hay văn bản vẫn sử dụng phiên hiệu chính thức, như Sư đoàn 9...

- Thời gian áp dụng từ 15/2/1970.

2. Ảnh chụp trang 1 của Thông báo (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

[5.590] Các giấy tờ của liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95C tức Trung đoàn 3 - Sư đoàn 9 hy sinh ngày 1/5/1970 tại trảng Bà Điếc - Tây Ninh * Danh sách 21 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95C tức Trung đoàn 3 - Sư đoàn 9 hy sinh ngày 1/5/1970 tại trảng Bà Điếc - Tây Ninh

2024020323826

1. Ngày 2/5/1970 quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam thuộc Trung đoàn 95C tức Trung đoàn 3 - Sư đoàn 9, gồm:

- Giấy báo bị thương mang tên đc Khổng Minh Chí, quê Việt Tiến - Lâm Thao - Phú Thọ. Web Chính sách quân đội có thông tin liệt sỹ Khổng Minh Chí khớp với thông tin trong giấy tờ bị thu giữ.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn của đc Nguyễn Bá Căn. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Bá Căn khớp với thông tin trong giấy tờ bị thu giữ.

- Ngoài ra còn có 1 số giấy tờ của các đc: Nguyễn Danh Ngôn, Trịnh Tuấn Nâng, không có thông tin trong web Chính sách quân đội.

2. Ảnh chụp các giấy tờ của ls Khổng Minh Chí và Nguyễn Bá Căn (lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas)


3. Web Chính sách quân đội có thông tin về 21 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 3 tức Trung đoàn 95C Sư đoàn 9 hy sinh ngày 1/5/1970 trong trận đánh quân Mỹ tại Bàu Điếc - Tây NInh.

* Không có thông tin về nơi an táng hiện nay của các liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.

Trong đó:

1- Hà Nội có: 1 LS
2- Hải Phòng có: 1 LS
3- Ninh Bình có: 1 LS
4- Thái Nguyên có: 1 LS
5- Thanh Hóa có: 1 LS
6- Vĩnh Phúc có: 1 LS
7- Hưng Yên có: 1 LS
8- Nam Định có: 2 LS
9- Nghệ An có: 2 LS
10- Quảng Ninh có: 1 LS
11- Bắc Giang có: 3 LS
12- Cao Bằng có: 3 LS
13- Phú Thọ có: 3 LS

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

[5.589] Địa danh (64): Trảng Tròn/ khu vực Tà Xia/ Bàu Điếc * Giấy tờ của các liệt sỹ thuộc Trung đoàn 3 hay Trung đoàn 95C Sư đoàn 9 bị thu giữ trong trận đánh ngày 15/4/1970 tại Trảng Tròn/ khu vực Tà Xia/ Bàu Điếc * Danh sách 30 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 3 tức Trung đoàn 95C Sư đoàn 9 hy sinh ngày 15/4/1970 trong trận đánh quân Mỹ tại Trảng Tròn/ khu vực Tà Xia/ Bàu Điếc - Tây NInh

2024020222824

1. Ngày 15/4/1970, bộ đội thuộc Trung đoàn 3 tức Trung đoàn 95C sư đoàn 9 tấn công quân Mỹ tại Tây Ninh. Sau trận đánh quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam, gồm:

- Giấy tờ mang tên đc Mạc Văn Đỉnh. Có tên liệt sỹ Mạc Văn Đỉnh tại web Chính sách quân đội.

- Giấy tờ mang tên đc Ngô Văn Khoát.

- Giấy tờ mang tên đc Phạm Văn Kỷ. Có tên liệt sỹ Phạm Văn Kỷ tại web Chính sách quân đội.

- Giấy tờ mang tên đc Trần Hồng Dân.

- Giấy tờ mang tên đc Nguyễn Trường Tăng. Có tên liệt sỹ Nguyễn Trường Tăng tại web Chính sách quân đội.

- Giấy tờ mang tên đc Lê Văn Là. Có tên liệt sỹ Lê Văn Là tại web Chính sách quân đội.

- Giấy tờ mang tên đc Dương Văn Bồng. Có tên liệt sỹ Lê Văn Bồng tại web Chính sách quân đội.

- Giấy tờ mang tên đc Hoàng Tiến Thành. Có tên liệt sỹ Hoàng Tiến Thành tại web Chính sách quân đội.

2. Ảnh chụp giấy tờ của liệt sỹ Hoàng Tiến Thành và Phạm Văn Kỷ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)

3. Web Chính sách quân đội có thông tin về 30 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 3 tức Trung đoàn 95C Sư đoàn 9 hy sinh ngày 15/4/1970 trong trận đánh quân Mỹ tại Trảng Tròn/ khu vực Tà Xia/ Bàu Điếc - Tây NInh.

* Theo đó, các liệt sỹ có ngày hy sinh ghi là 14/4/1970 và 15/4/1970.

* Không có thông tin về nơi an táng hiện nay của các liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ cần liên hệ hỏi cơ quan chính sách.

Trong đó:

1- Bắc Ninh có: 1 LS
2- Hà Tây có: 1 LS
3- Hải Dương có: 1 LS
4- Hải Phòng có: 1 LS
5- Nam Định có: 1 LS
6- Nghệ An có: 1 LS
7- Quảng Ninh có: 1 LS
8- Yên Bái có: 1 LS
9- Bắc Giang có: 2 LS
10- Thái Bình có: 2 LS
11- Thái NGuyên có: 2 LS
12- Lạng Sơn có: 3 LS
13- Ninh Bình có: 3 LS
14- Vĩnh Phúc có: 3 LS
15- Phú Thọ có: 4 LS
16- Thanh Hóa có: 4 LSThứ Tư, 31 tháng 1, 2024

[3.311] Sơ yếu lý lịch Đoàn viên của đc Trần Văn Đá, đơn vị thuộc Trung đoàn 66 Sư đoàn 304, quê thôn Phù Sa Thượng - Nghĩa Hoàng - Nghĩa Hưng - Nam Hà [Nam Định]

2024013150851

1. Tháng 6/1968, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 66 Sư đoàn 304. Một trong số đó có giấy tờ của đc Trần Văn Đá, quê thôn Phù Sa Thượng - Nghĩa Hoàng - Nghĩa Hưng - Nam Hà:

- Sơ yếu lý lịch ĐOàn viên mang tên Trần Văn Đá, 19 tuổi, sinh năm 1948, quê thôn Phù Sa Thượng - Nghĩa Hoàng - Nghĩa Hưng - Nam Hà. Vào Đoàn 28/10/1966.


2. Ảnh chụp một phần bản Lý lịch (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)[5.588] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (183): Sổ công tác và Sơ yếu lý lịch của đc Võ Chắc, tức MInh Tâm, bí danh Văn Tâm, Tiểu đoàn bậc trưởng, đơn vị thuộc Trung đoàn 141 hoặc 165 Sư đoàn 7, quê Minh Thanh - Hớn Quản - Bình Long

2024013150850

1.  Tháng 5/1968, tại khu vực Bình Dương, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội VIệt Nam nhiều giấy tờ mang tên đc Võ Chắc, gồm:

- Sổ lịch ghi chép công tác, của đc MInh Phương, đơn vị tiểu đoàn 6 Trung đoàn 272 Sư đoàn 9, quê Minh Thanh - Hớn Quản - Thủ Dầu Một, ghi chép các hoạt động của tiểu đoàn.

- Sơ yếu lý lịch đề 27/10/1966, người khai là đc Võ Chắc tức Nguyễn Minh Phương tức Văn Tâm, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 Trung đoàn 272 Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam. Đc Võ Chắc sinh 1928 tại Minh Thanh - Hớn Quản - tỉnh Thủ Dầu Một, vào Đảng năm 1950, nhập ngũ 1945, tập kết ra miền Bắc Việt Nam, phục vụ tại Trung đoàn 650 Sư đoàn 338 và vào Nam chiến đấu ngày 23/4/1962, đến miền nam ngày 3/7/1962, biên chế về Đoàn 15 (Tức Trung đoàn 271 sư đoàn 9). Đề bạt Tiểu đoàn trưởng ngày 1/1/1966, tiểu đoàn 6 Trung đoàn 272.

2. Ảnh chụp một phần Sơ yếu lý lịch của đc Võ Chắc (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)