Thứ Ba, 7 tháng 12, 2021

[3.224] Sổ ghi chép cá nhân của bác Trần Xuân Bảo, đơn vị Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 102 Sư đoàn 308

2021120737415


Sổ ghi chép cá nhân của bác Trần Xuân Bảo [Quân Mỹ ghi chú tên là Trần Xuân], ghi chép từ khi dời đất Sơn Tây ngày 1/3/1968, đến Hòa Bình ngày 2/3/1968, ngày 28/3/1968 lên ô tô đi đến Thanh Hóa.


Có 2 trang ghi chép các thông tin đáng chú ý:

- Một trang ghi: Trần Xuân Bảo gửi cho bố Trần Văn Hóa thôn Tân Việt xã Tân Bình huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh số tiền 40đồng6 hào

- Một trang có ghi địa chỉ: Nguyễn Thị Anh Đào - HTX [Hợp tác xã] Quảng Nam - Nam Phúc - Nam Đàn - Nghệ An.


Ảnh chụp một số trang cuốn sổ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét