Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

[5.291] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (61): Quyết định chuyển Đảng chính thức và Giấy chứng nhận khen thưởng của đồng chí Nguyễn Văn Bốn đơn vị Đại đội 13 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 274 QK7

2021121646427Các giấy tờ do quân Thái Lan thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam sau trận Trung đoàn 274 tấn công quân Thái Lan tại đồn Lộc An - Long Thành - ĐỒng Nai gồm:

1. Quyết định ký ngày 21/5/1969 do đc Đào Minh Tâm thay mặt Đảng ủy J64I ký, quyết định chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Văn Bốn, chi bộ C13 (Có thể là Đại đội 13) [PHía Mỹ chú thích Đại đội 13 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 274 QK7].

2. Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 24/5/1969 do đc Lê Hương thay mặt chỉ huy Đoàn 49 (Trung đoàn 274) ký, khen thưởng đc Bốn là Tiểu đội trưởng C13 được khen thưởng về thành tích ngày 30/4/1969.

Ảnh chụp các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét