Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

[4.49] Hình ảnh con dấu và chữ ký chỉ huy các đơn vị: Quân khu 5, Tỉnh đội và đơn vị trên địa bàn Quân khu Trị Thiên và Quân khu 5 do quân đội Mỹ sưu tầm, tổng hợp

2021122067033


Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, quân đội Mỹ thực hiện tập hợp rất công phu và chi tiết các đơn vị, chỉ huy đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, là đối tượng tác chiến của họ.

Dưới đây là 1 vài ảnh chụp con dấu và chữ ký chỉ huy của 1 số đơn vị mà phía Mỹ thu thập được:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét